2017 (xem)  Tải-về
 22.02 – 04.03  Cúp Thế giới  pdf  Ấn Độ  World Cup Fifle/Pistol
 17.03 – 27.03  Cúp đĩa bay Thế giới  pdf  Mexico  World Cup Shotgun
 03.04 – 12.04  Cúp Quốc gia  pdf  Nhổn, HN  National Shooting Cup
 17.05 – 24.05  Cúp Thế giới    Đức  World Cup Fifle/Pistol
 03.05 – 12.05  Vô địch Đông Nam Á    Malaysia  SEASA Games
 06.06 – 14.06  Cúp Thế giới  Azerbaijan  World Cup Fifle/Pistol
 15.06 – 23.06  Súng hơi thanh thiếu niên Quốc gia  Đắk Lắk  National Air Pistol and Rifle Teenager
 22.06 – 29.06  Cúp Thế giới  Đức  World Cup Fifle/Pistol
 18.07 – 27.07  Vô địch bắn súng trẻ Quốc gia  Nhổn, HN  National Shooting Championship
 ?? .08 – ??.08  ?  ?  ?
 19.08 – 31.08  Đại hội TDTT Đông nam Á 29    Malaysia  SEA Games 29th
 30.08 – 11.09  Cúp đĩa bay Thế giới  Nga  World Cup Shotgun
 12.09 – 21.09  Tay súng xuất sắc Quốc gia  Nhổn, HN  National Excellence Shooting
 20.10 – 29.10  Vô địch bắn súng Quốc gia  Nhổn, HN  National Shooting Championship
 23.10 – 30.10  Chung kết Cúp Thế giới  Ấn Độ  World Cup Final Rifle/Pistol
 06.12 – 12.12  Vô địch súng hơi Châu Á  Nhật  Asian Air Shooting Championship
 2016
 25.01 – 03.02  Vòng loại Olympic khu vực Châu Á  pdf  Ấn Độ  ASIA Olympic Qualifying Competition
 01.03 – 09.03  Cúp Thế giới  pdf  Thái Lan  World Cup Fifle/Pistol
 18.03 – 28.03  Cúp Quốc gia  pdf  Nhổn - HN  National Shooting Cup
 15.04 – 24.04  Cúp Thế giới  pdf  BRA  World Cup Fifle/Pisto/Shotgun
 06.05 – 16.05  Xuất sắc Quốc gia  pdf  Nhổn - HN  National Excellence Shooting
 20.06 – 30.06  Súng hơi Thanh thiếu niên Quốc gia  pdf  Đắk Lắk  National Air Pistol and Rifle Teenager
 06.08 – 14.08  Thế vận hội mùa hè – 31  pdf  BRA  Olympic 31st
 15.08 – 25.08  Vô địch trẻ Quốc gia  pdf  Nhổn - HN  National Junior Shooting Championship
 08.09 – 18.09  Vô địch Quốc gia  pdf  Nhổn - HN  National Shooting Championship
 01.11 – 11.11  Vô địch Đông nam Á  pdf  Nhổn - HN  SEASA Games 40th
 2015
 08.03 – 14.03  Cúp Quốc gia  pdf  Nhổn-HN  22nd National Shooting Cup
 08.03 – 23.03  Tuyển chọn đội tuyển Quốc gia  pdf  Nhổn-HN  National Alterative Shooting Tournament
 08.04 – 16.04  Cúp Thế giới  pdf  KOR  World Cup Fifle/Pistol
 13.05 – 18.05  Cúp Thế giới  pdf  USA  World Cup Rifle/Pistol
 05.06 – 16.06  Đại hội Thể thao Đông nam Á – 28  pdf  SIN  28th SEA Games
 15.07 – 23.07  Súng hơi Thanh thiếu niên Quốc gia  pdf  Thanh Hóa  20th National Air Pistol and Rifle Teenager
 15.08 – 24.08  Vô địch trẻ Quốc gia  pdf  Nhổn – HN  24th National Junior Shooting Championship
 01.09 – 07.09  Chung kết Cúp Thế giới  pdf  GER  World Cup Final Rifle/Pistol
 15.09 – 24.09  Xuất sắc Quốc gia  pdf  Nhổn – HN  20th National Excellence Shooting
 01.11 – 12.11  Vô địch châu Á – 13  pdf  KUW  13th Asian Shooting Championship
 18.11 – 25.11  Vô địch bắn súng Đông nam Á – 39  pdf  Indonesia  39th SEASA Games
 01.12 – 10.12  Vô địch Quốc gia  pdf  Nhổn – HN  51st National Shooting Championship
 2014
 07.03 – 13.03  Vô địch súng hơi châu Á  pdf  KUW  7th Asian Championship 10m
 26.03 – 03.04  Cúp súng ngắn, súng trường Thế giới  pdf  USA  World Cup Rifle/Pistol
 08.04 – 15.04  Cúp đĩa bay Thế giới  pdf   USA  World Cup Shotgun
 16.04 – 26.04  Cúp Quốc gia – 21  pdf  Nhổn-HN  21st National Shooting Cup
 15.05 – 25.05  Xuất sắc Quốc gia – 19  pdf  Nhổn-HN  19th National Shooting Excellence
 16.05 – 25.05  Cúp đĩa bay Thế giới  pdf  KAZ  World Cup Shotgun
 04.06 – 13.06  Cúp S.trường, S.ngắn, đĩa bay T.giới  pdf  GER  World Cup Rifle/Pistol/Shotgun
 13.06 – 21.06  Cúp súng ngắn, súng trường Thế giới  pdf  SLO  World Cup Rifle/Pistol
 16.06 – 24.06  Súng hơi Thanh thiếu niên Quốc gia – 19  pdf  Đà Nẵng  19th National Junior / Youth Air Gun Shg 10m
 01.07 – 10.07  Cúp súng ngắn, súng trường Thế giới  pdf  CHN  World Cup Rifle/Pistol
 26.07 – 04.08  Vô địch trẻ Quốc gia – 23  pdf  Nhổn-HN  23nd National Shooting Junior Championship
 16.08 – 28.08  Đại hội thể thao Olympic trẻ – 2  pdf  CHN  2nd Youth Olympic Games
 06.09 – 20.09  Vô địch Thế giới – 51  pdf  ESP  51st World Championship All Events
 20.09 – 30.09  Bắn súng – Đại hội TDTT Châu Á - 17  pdf  KOR  17th ASIAN Games (Shooting)
 20.11 – 30.11  Bắn súng – Đại hội TDTT Toàn Quốc – 7  pdf  Nhổn-HN  7th Vietnam National Games
 2013
 19.01 – 20.01  Đĩa bay Long Việt mở rộng  Sóc Sơn-HN  Long Viet Shotguns Open
 15.03 – 24.03  Cúp đĩa bay Thế giới  pdf  MEX  World Cup Shotgun
 01.04 – 10.04  Cúp Bắn súng Thế giới  KOR  World Cup Fifle/Pistol
 15.04 – 26.04  Cúpđĩa bay Thế giới  UAE  World Cup Shotgun
 03.05 – 13.05  Cúp Bắn súng Thế giới  USA  World Cup Fifle/Pistol
 14.05 – 23.05  Cúp Quốc gia – 20  Nhổn–HN  20th National Shooting Cup
 23.05 – 30.05  Cúp Bắn súng Thế giới  GER  World Cup Fifle/Pistol
 08.06 – 17.06  Cúp đĩa bay Thế giới  CYP  World Cup Shotgun
 03.07 – 12.07  Cúp S.trường, S.ngắn, đĩa bay Thế giới  ESP  World Cup Fifle/Pistol/Shotgun
 18.07 – 26.07  Súng hơi Thanh thiếu niên Quốc gia – 18  Đà Nẵng  18th National Junior/Youth Air Gun Shg 10m
 16.08 – 24.08  Đại hội thể thao trẻ châu Á – 2  CHN  2nd Asian Youth Games
 21.08 – 31.08  Vô địch trẻ Quốc gia – 22  Nhổn–HN  22nd National Junior Shooting Championship
 14.09 – 23.09  Vô địch đĩa bay Thế giới  pdf  PER  World Championship Shotgun
 20.09 – 30.09  Xuất sắc Quốc gia – 18  Nhổn–HN  18th National Excellence Shooting
 21.10 – 29.10  Chung kết Cúp đĩa bay Thế giới  pdf  UAE  World Cup Final Shotgun
 22.10 – 01.11  Vô địch Quốc gia – 49  Nhổn–HN  49th National Shooting Championship
 04.11 – 13.11  Vô địch Đông nam Á – 37  MAL  37th SEASA Games
 06.11 – 12.11  Chung kết Cúp Bắn súng Thế giới  GER  World Cup Final Fifle/Pistol
 11.12 – 22.12  Đại hội Thể thao Đông nam Á – 27  pdf  MYA  27th SEA Games
 Bấm vào .  2012 - 2011 – 2010 – 2009 . . .  cũ hơn để xem