MUNICH, ĐỨC – 24.05 – 28.05.2018

 Đội tuyển Việt nam tham dự  Điều lệ và lịch
 Đăng ký và danh sách thi đấu  Tổng hợp thành tích năm
 Tổng hợp thành tích giải  Kỷ lục Quốc gia cũ
 HUY CHƯƠNG  MEDAL

——————————————————————————————

THỨ NGÀY GIỜ NỘI DUNG  KL  Ký hiệu
T5 24.05 13:45 10m Súng trường hơi nữ    pdf  AR60W
13:45 50m Súng trường 3 tư thế nam – 1 CHN  pdf  FR3X40
  17:30 50m Súng trường 3 tư thế nam – 2 RUS  pdf  FR3X40
  18:30 10m Súng trường hơi nữ – Chung kết    pdf  AR60WF
T6 25.05 13:30 25m Súng ngắn thể thao nữ    pdf  SPW
13:45 10m Súng ngắn hơi nam    pdf  AP60
13:45 50m Súng trường 3 tư thế nam    pdf  FR3X40
17:30 50m Súng trường 3 tư thế nam – Chung kết  CHN  pdf  FR3X40F
19:15 10m Súng ngắn hơi nam – Chung kết  UKR  pdf  AP60F
20:45 25m Súng ngắn thể thao nữ – Chung kết    pdf  SPWF
T7 26.05 13:45 10m Súng trường hơi nam    pdf  AR60
13:45 50m Súng trường 3 tư thế nữ – 1  IND-CHN  pdf  R3X40
17:30 50m Súng trường 3 tư thế nữ – 2  RUS  pdf  R3X40
18:15 10m Súng trường hơi nam – Chung kết    pdf  AR60F
CN 27.05 13:30 25m Súng ngắn bắn nhanh nam    pdf  RPF
13:45 10m Súng ngắn hơi nữ    pdf  AP60W
13:45 50m Súng trường 3 tư thế nữ  2 CHN  pdf  R3X40
1730 50m Súng trường 3 tư thế nữ – Chung kết    pdf  R3X40F
19:15 10m Súng ngắn hơi nữ – Chung kết    pdf  AP60WF
21:30 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – Chung kết    pdf  RPFF
T2 28.05 13:45 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội    pdf  ARMIX
16:45 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội  UKR  pdf  APMIX
17:00 10m S.trường hơi hỗn hợp đồng đội – C.kết    pdf  ARMIXF
20:00 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – C.kết    pdf  APMIXF