Thế giới  10 mới nhất
 Thế giới
 Olympic Nam
Nữ
Châu Á
SEA Games
 Quốc gia Trẻ quốc gia
Đại hội TT TQ
Quốc gia Nam S. ngắn Hơi
50m
Bắn nhanh
Tiêu chuẩn
Thể thao
Ổ quay
S.trường Hơi
Nằm
3 tư thế
Di động Tiêu chuẩn
Hỗn hợp
Đĩa bay Skeet
Trap
Double Trap
Nữ S. ngắn Hơi
Thể thao
S.trường Hơi
Nằm
3 tư thế
Di động Tiêu chuẩn
Hỗn hợp
Đĩa bay Skeet
Trap
Double Trap
Hỗn hợp Súng ngắn
Súng trường
Skeet
Trap