*  LUẬT BẮN SÚNG THẾ GIỚI ISSF Bản tiếng Anh
 *  LUẬT BẮN SÚNG DỊCH TỪ BẢN TIẾNG ANH SANG TIẾNG VIỆT Bấm
 LUẬT
 - Súng ngắn
 - Súng trường
 - Súng trường di động
 - Đĩa bay
 Trang  CHUNG KẾT
 126  - Luật chung kết
 TRANG BỊ
 - Áo súng trường 50m
 - Quần súng trường 50m
 - Kính bắn
 - Giầy súng trường
 THIẾT BỊ
 - Khung bia 25m
 - Khung bia 10m (Súng ngắn, súng trường)
 - Khung bia 10m di động
 SÚNG
 Súng ngắn
 - Kích thước súng
 - 50m
 - 25m
 - 10m
 Súng trường
 - Kích thước súng
 - 50m
 - 10m
 - 10m di động
 - Kích thước súng trường di động
 Đĩa bay
 - Kích thước súng
 THỜI GIAN BẮN BÀI TIÊU CHUẨN (ISSF)
 - Súng trường
 - Súng ngắn hơi và bắn chậm
 - Súng trường, súng ngắn
 - Súng trường hơi di động
 - Các nội dung đĩa bay
 - Súng ngắn bắn nhanh
 - Súng ngắn thể thao nữ