LUẬT BẮN SÚNG THẾ GIỚI ISSF  Bản tiếng Anh (01.2023)
BẢN TIẾNG VIỆT   (Toàn bộ 2021)

 Dưới đây là ISSF trước 2023
 Trang
 Quyết định
 7.6  Các tư thế  188
 8.11  Thời gian và số đạn Súng ngắn  191
 7.7.4  Thời gian và số đạn Súng trường  355
 7.7.5  Thông số kỹ thuật súng  192
 7.5  Quần áo và trang bị  180
 6.18.3.14  Giải quyết bằng điểm trong Chung kết  142
 6.8  Nhiệm vụ, chức năng của Ban giám khảo  94
 6.17.1  Lắp đạn, bắn trước sau quy định  121
 6.17  Cách thức chung kết 10m  139
 6.17.2  Chung kết 10m  123
 6.17.3  Chung kết 3 tư thế  126
 8.12  Hộp kiểm tra súng (Trong lượng súng, lực cò)  216
 6.11  Thể thức thi đấu  103
 6.11.1  Luật 50m, 10m
 6.11.1.1  Thời gian chuẩn bị và bắn thử
 6.11.1.2  Bắt đầu bắn tính điểm
 6.2.3.5  Phát bắn thử
 6.11.5  Bắn thừa đạn  106
 8.11  Cách thức bài bắn súng ngắn  215
 8.12  Hộp đo súng ngắn  216
 3.7.3.6  Thay đổi VĐV thi đấu (3.7.3.7)  16
 3.7.3.2  Đăng ký thi đấu chính thức (3.7.3.3 - 3.7.3.4 - 3.7.3.5)  16
 6.11.2  Luật riêng cho các môn 10m súng hơi
 6.11.2.1  Nổ hơi trước thời gian bắn thử  104
 6.11.6  Bắn nhầm bia  106
 6.13.4  Hỏng hóc (Súng, đạn của xạ thủ)
 6.11.3  Hỏng học thiết bị trường bắn