LƯỢT ĐẤU  SỐ LƯỢNG  THÀNH TÍCH  HUY CHƯƠNG  HUY CHƯƠNG
   THAM DỰ    ĐẲNG CẤP       

 2012 – 2017

 (Thành viên)  Results Year  Medal  Medal Total
 Chưa cập nhật    2017     2017   2017    Xem
 2016  2016  2016
2015  2015
 2014 2014  2014
 2013 2013  2013
2012

Công nhận

       ĐẲNG CẤP    KỶ LỤC      
 2017    2017
 2016  2016
 2015
 2014