THÔNG TIN LIÊN QUAN CHUYÊN MÔN BẮN SÚNG

——————————————————————————————–

- Mẫu đo Quần áo Bắn súng: Hãng MARKMANHOUSE - Liên hệ:…………..

- Ống kính di động: NICKEL – Liên hệ …………….

- Chân ống kính di động: …………. – Liên hệ …………….

- Máy Laser: Scatt MX -W2 – Liên hệ ………………