- Tuyển chọn Đội tuyển QG
 - Tổng hợp thành tích 2013
 - Nhật ký giải
 - Tải về thành tích giải tại đây
 - TỔNG HỢP HUY CHƯƠNG  MEDAL
 - Công nhận 12 Kỷ lục trẻ QG mới
  THỨ NGÀY GIỜ NỘI DUNG  EVENT
T 6 23.08.2013 08:00 Khai mạc
09:00 50m súng ngắn bắn chậm 60v Nam  50m Pistol Men
25m súng ngắn thể thao Nữ  25m Pistol Women
10m súng trường hơi 40v Nữ  10m Air Rifle Women
T 7 24.08.2013 09:00 10m súng trường hơi 60v Nam  10m Air Rifle Men
  25m súng ngắn bắn nhanh Nam  25m Rapid fire Pistol Men
10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn Nữ  10m Running Taget Women
CN 25.08.2013 09:00 50m súng trường nằm 60v Nữ  50m Rifle Prone Women
10m súng ngắn hơi 40v Nữ  10m Air Pistol Women
10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn Nam  10m Running Taget Men
T 2 26.08.2013 09:00 10m súng ngắn hơi 60v Nam  10m Air Pistol Men
  10m súng trường hơi di động hỗn hợp Nữ  10m Running Taget Mix Women
  50m súng trường 60v nằm Nam  50m Rifle Prone Men
15:00 Trao thưởng đợt 1
T 3 27.08.2013 09:00 10m súng trường hơi di động hỗn hợp Nam  10m Running Taget Mix Men
25m súng ngắn tiêu chuẩn Nam  25m Standard Pistol Men
50m súng trường 3×20 Nữ  50m Rifle 3 Positions Women
T 4 28.08.2013 09:00 50m súng trường 3×40 Nam  50m Rifle 3 Positions Men
25m súng ngắn thể thao Nam  25m Sport Pistol Men
T 5 29.08.2013 09:00 25m súng ngắn ổ quay Nam  25m Center Fire Pistol Men
15:00 Trao thưởng, Bế mạc  Closing
 
  Ghi chú: Các ngày thi đấu vận động viên được tập luyện từ 14h00 đến 16h00