TUYỂN CHỌN ĐỘI TUYỂN BẮN SÚNG QUỐC GIA – 2013
Xem QUY ĐỊNH
      Tháng 5 Tháng 8 Tháng 9  
SÚNG  BẮN CHẬM NAM Đ PHƯƠNG  LẦN 1  LẦN 2  LẦN 3  CỘNG
NGẮN
Trần Quốc Cường Hải Dương 550 547 551 1.648
Hồ Thanh Hải Quân đội 541 542 548 1.631
Ng Hoàng Phương Quân đội 536 541 545 1.622
Ng Đình Thành Bộ công an 525 527 521 1.573
Tô Văn Tuyển Hà Nội 527 515 527 1.569
Trần Xuân Tùng Quảng Ninh 526 522 515 1.563
Nguyễn Trọng Nam Quảng Ninh 515 520 523 1.558
Đỗ Xuân Hùng TP.HCM 519 511 510 1.540
Hoàng Xuân Vinh Quân đội 519 519
SÚNG  HƠI NAM Đ PHƯƠNG LẦN 1 LẦN 2 LẦN 3 CỘNG
NGẮN            
Trần Quốc Cường Hải Dương 580 586 581 1.166
Hồ Thanh Hải Quân đội 573 576 574 1.149
Ng Trọng Nam Quảng Ninh 568 568 556 1.136
Ng Hoàng Phương Quân đội 564 569 568 1.133
Đỗ Xuân Hùng TP.HCM 562 560 548 1.122
Nguyễn Đình Thành Bộ công an 561 561 562 1.122
Tô Văn Tuyển Hà Nội 562 551 554 1.113
Trần Xuân Tùng Quảng Ninh 551 558 560 1.109
Hoàng Xuân Vinh Quân đội 576 576
SÚNG  BẮN NHANH NAM Đ PHƯƠNG LẦN 1 LẦN 2 LẦN 3 CỘNG
NGẮN            
Bùi Quang Nam Hà Nội 564 566 569 1.699
Ng H Qu Phúc Đà Nẵng 568 571 554 1.693
Hà Minh Thành Quân đội 573 587 1.160
Kiều Thanh Tú Hà Nội 568 566 1.134
SÚNG  TIÊU CHUẨN NAM Đ PHƯƠNG LẦN 1 LẦN 2 LẦN 3 CỘNG
NGẮN            
Bùi Quang Nam Hà Nội 550 553 559 1.662
Ng H Qu Phúc Đà Nẵng 552 562 544 1.658
Kiều Thanh Tú Hà Nội 565 558 1.123
Hà Minh Thành Quân đội 567 567
Hoàng Xuân Vinh Quân đội
SÚNG  Ổ QUAY NAM Đ PHƯƠNG LẦN 1 LẦN 2 LẦN 3 CỘNG
NGẮN            
Ng H Qu Phúc Đà Nẵng 573 575 1.148
Bùi Quang Nam Hà Nội 575 563 1.138
Kiều Thanh Tú Hà Nội 570
Hà Minh Thành Quân đội
Hoàng Xuân Vinh Quân đội
SÚNG  THỂ THAO NỮ Đ PHƯƠNG LẦN 1 LẦN 2 LẦN 3 CỘNG
NGẮN            
Đặng Lê Ng Mai Bộ công an 578 577 578 1.733
Nguyễn Thùy Dung Quân đội 565 574 574 1.713
Lê Thị Hoàng Ngọc Quân đội 567 563 1.130
Nguyễn Minh Châu Bộ công an 548 555 1.103
SÚNG  HƠI NỮ Đ PHƯƠNG LẦN 1 LẦN 2 LẦN 3 CỘNG
NGẮN            
Lê Thị Hoàng Ngọc Quân đội 382 379 378 1.139
Nguyễn Thùy Dung Quân đội 376 364 376 1.116
Đặng Lê Ng Mai Bộ công an 371 374 369 1.114
Nguyễn Minh Châu Bộ công an 366 370 372 1.108
SÚNG  NẰM NAM Đ PHƯƠNG LẦN 1 LẦN 2 LẦN 3 CỘNG
TRƯỜNG            
Nguyễn Duy Hoàng Quân đội 591 581 587 1.759
Phùng Lê Huyên Thanh Hoá 583 588 580 1.751
Dương Anh Quân Hà Nội 579 588 580 1.747
Nguyễn Văn Quân Hải Dương 580 579 585 1.744
Nguyễn Thành Đạt Thanh Hoá 582 579 580 1.741
SÚNG  HƠI NAM Đ PHƯƠNG LẦN 1 LẦN 2 LẦN 3 CỘNG
TRƯỜNG            
Nguyễn Duy Hoàng Quân đội 579 582 581 1.742
Nguyễn Văn Quân Hải Dương 579 577 580 1.736
Dương Anh Quân Hà Nội 582 578 576 1.736
Phùng Lê Huyên Thanh Hoá
Nguyễn Thành Đạt Thanh Hoá
SÚNG  3 x 40 NAM Đ PHƯƠNG LẦN 1 LẦN 2 LẦN 3 CỘNG
TRƯỜNG            
Phùng Lê Huyên Thanh Hoá 1.133 1.145 1.138 3.416
Nguyễn Duy Hoàng Quân đội 1.143 1.123 1.143 3.409
Nguyễn Văn Quân Hải Dương 1.128 1.134 1.130 3.392
Dương Anh Quân Hà Nội 1.123 1.133 1.131 3.387
Nguyễn Thành Đạt Thanh Hoá 1.105 1.112 1.117 3.334
SÚNG  NẰM NỮ Đ PHƯƠNG LẦN 1 LẦN 2 LẦN 3 CỘNG
TRƯỜNG
Nguyễn Thị Xuân Hà Nội 581 587 575 1.743
Nguyễn Thị Phương Quân đội 581 582 580 1.743
Nguyễn Thị Hằng Hải Dương 584 578 580 1.742
Lê Thị Anh Đào Hải Dương 575 576 584 1.735
Thẩm Thúy Hồng Hà Nội 575   575
SÚNG  HƠI NỮ Đ PHƯƠNG LẦN 1 LẦN 2 LẦN 3 CỘNG
TRƯỜNG            
Nguyễn Thị Xuân Hà Nội 391 386 389 1.166
Nguyễn Thị Phương Quân đội 390 387 388 1.165
Lê Thị Anh Đào Hải Dương 387 377 383 1.147
Nguyễn Thị Hằng Hải Dương 385 375 381 1.141
Thẩm Thúy Hồng Hà Nội
SÚNG  3 x 20 NỮ Đ PHƯƠNG LẦN 1 LẦN 2 LẦN 3 CỘNG
TRƯỜNG            
Nguyễn Thị Phương Quân đội 576 572 565 1.713
Nguyễn Thị Xuân Hà Nội 579 564 582 1.725
Lê Thị Anh Đào Hải Dương 562 570 574 1.706
Nguyễn Thị Hằng Hải Dương 573 552 574 1.699
Thẩm Thúy Hồng Hà Nội
DI ĐỘNG TIÊU CHUẨN NAM Đ PHƯƠNG LẦN 1 LẦN 2 LẦN 3 CỘNG
           
Ngô Hữu Vượng Hà Nội 583 574 1.157
Trần Hoàng Vũ Hà Nội 564 556 1.120
Đỗ Đức Hùng Quân đội 551 555 1.106
DI ĐỘNG HỖN HỢP NAM Đ PHƯƠNG LẦN 1 LẦN 2 LẦN 3 CỘNG
           
Ngô Hữu Vượng Hà Nội 382 373 755
Đỗ Đức Hùng Quân đội 379 365 744
Trần Hoàng Vũ Hà Nội 371 365 736
ĐĨA BAY   Đ PHƯƠNG LẦN 1 LẦN 2 LẦN 3 CỘNG
Hoàng Thị Tuất Hà Nội
Lê Nghĩa Hà Nội
Nguyễn Hoàng Điệp Hà Nội