Đăng ký thi đấu sơ bộ  Điều lệ và lịch
 Số lượng thành viên tham dự  Mẫu Đăng ký thi đấu
 Nhật ký giải  Lượt đấu
 Tổng hợp thành tích giải  Tổng hợp thành tích năm
 Kỷ lục trẻ QG mới  Kỷ lục Quốc gia cũ
 HUY CHƯƠNG  MEDAL
 

——————————————————————————————

GIẢI ĐẤU GIAO HỮU VỚI VĐV JIN JONG OH

01.07 – 02.07.2019

 THỨ  NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG  
 
 10m Súng trường hơi nữ    DS
 10m Súng trường hơi nam    DS
 10m Súng ngắn hơi nữ    DS
 10m Súng ngắn hơi nam    DS

——————————————————————————————

VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG TRẺ QUỐC GIA

03.07 – 09.07.2019

 THỨ  NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG KL.trẻ  
   QG.mới
 T2  01.07  08:00  Đón tiếp
 08:00  Tập luyện
 09:00  Họp Trọng tài
 T3  02.07  08:00  Tập luyện
 09:00  Kiểm tra trang bị, vũ khí
 09:00  Họp Trưởng đoàn
 T4  03.07  08:00  Khai mạc
 09:00  10m Súng trường hơi nam
 09:00  50m Súng ngắn nam
 T5  04.07  09:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ
 09:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam
 09:00  10m Súng trường hơi nữ
 09:00  50m Súng trường nằm nam
 T6  05.07  09:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam
 09:00  10m Súng ngắn hơi nam
 09:00  25m Súng ngắn thể thao nữ
 09:00  50m Súng trường nằm nữ
 T7  06.07  09:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nữ
 09:00  10m Súng ngắn hơi nữ
 09:00  25m Súng ngắn ổ quay nam
 CN  07.07  09:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nam
 09:00  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội
 09:00  50m Súng trường 3 tư thế nam
 T2  08.07  09:00  25m Súng ngắn thể thao nam
 09:00  50m Súng trường 3 tư thế nữ
 T3  09.07  09:00  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam
 09:00  10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội
 T4  10.07  09:00  Bế mạc

——————————————————————————————