TÊN ĐẦY ĐỦ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI ĐẤU

Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hải Phòng

Số 17, đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, tp Hải Phòng

GPS

 HẢI PHÒNG
 22.08 – 31.08.2022
 ĐĂNG KÝ  Điều lệ
 DANH SÁCH ĐĂNG KÝ SƠ BỘ  Lịch
 LƯỢT ĐẤU
 SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN  Kỷ lục đến hiện tại
 SỐ LƯỢNG TỪNG NỘI DUNG
 SỐ ĐEO
 NHẬT KÝ GIẢI
 TỔNG HỢP THÀNH TÍCH GIẢI  Tổng hợp thành tích năm
 HUY CHƯƠNG CÁ NHÂN  Biên bản các loại
 HUY CHƯƠNG  MẤU ĐĂNG KÝ THI ĐẤU
   KỶ LỤC MỚI GIẢI NÀY  Mẫu Đăng ký làm thẻ HLV, VĐV
   BÌA  ADMIN

——————————————————————————————–

Ngày Giờ Nội dung  
22.08 08:00 – 16:30 BTC đón tiếp
08:00 – 16:30 VĐV tập luyện
09:00 – 10:30 Họp Trọng tài
23.08 08:00 – 16:00 VĐV tập luyện
09:00 – 10:30 BTC họp với trưởng đoàn, Lãnh đội
09:00 – 11:30 Kiểm tra vũ khí, trang bị