RIO DE JANEIRO, BRA. 28.08 – 02.09.2019

——————————————————————————————

 Đội tuyển Việt Nam tham dự
 Tổng hợp thành tích giải  Tổng hợp thành tích năm
 Kỷ lục QG mới – 0  Kỷ lục Quốc gia cũ
 HUY CHƯƠNG  MEDAL

——————————————————————————————

 NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG KLQG
       mới
28.08  23:00 50m Súng trường 3 tư thế nam – 1    pdf
50m Súng trường 3 tư thế nam – 2    pdf
 23:00 10m Súng trường hơi nữ    pdf
10m Súng trường hơi nữ  - MQS    pdf
10m Súng trường hơi nữ – Chung kết    pdf
29.08  23:00 50m Súng trường 3 tư thế nam    pdf
50m Súng trường 3 tư thế nam - MQS    pdf
50m Súng trường 3 tư thế nam – Chung kết    pdf
30.08  00:15 10m Súng ngắn hơi nam    pdf
10m Súng ngắn hơi nam – MQS    pdf
10m Súng ngắn hơi nam – Chung kết    pdf
 
 00:30 25m Súng ngắn thể thao nữ    pdf
25m Súng ngắn thể thao nữ - MQS    pdf
25m Súng ngắn thể thao nữ – Chung kết      pdf
 23:00 10m Súng trường hơi nam    pdf
10m Súng trường hơi nam - MQS    pdf
10m Súng trường hơi nam – Chung kết    pdf
 23:00 50m Súng trường 3 tư thế nữ – 1    pdf
50m Súng trường 3 tư thế nữ – 2    pdf
50m Súng trường 3 tư thế nữ - MQS    pdf
31.08  23:00 50m Súng trường 3 tư thế nữ     pdf
50m Súng trường 3 tư thế nữ – Chung kết    pdf
01.09  01:00 10m Súng ngắn hơi nữ    pdf
10m Súng ngắn hơi nữ – MQS    pdf
10m Súng ngắn hơi nữ – Chung kết    pdf
 23:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam    pdf
25m Súng ngắn bắn nhanh nam – MQS    pdf
25m Súng ngắn bắn nhanh nam – C.kết    pdf
02.09  23:00 10m S.trường hơi hỗn hợp đồng đội  pdf
10m S.trường hơi hỗn hợp đồng đội – C.kết    pdf
03.09  02:00 10m S.ngắn hơi hỗn hợp đồng đội    pdf
10m S.ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – C.kết    pdf

——————————————————————————————