Đội tuyển bắn súng Việt Nam tham dự Cúp thế giới 2019

RIO DE JANEIRO, BRA. 28.08 – 02.09.2019

——————————————————————————————

10m Súng ngắn hơi nam 

- Trần Quốc Cường – Hải Dương – 573 – 31/87

- Hoàng Xuân Vinh – Quân đội – 564 – 74/87

 

About the author

More posts by

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment