ENGLISH

 Điều lệ và lịch (Lịch mới phát hành 20.10.2017)
 Đăng ký sơ bộ
 Số lượng thành viên
 Nhật ký
 Tổng hợp thành tích giải
 Tổng hợp thành tích năm
 Kỷ lục mới – 05 *—–………———- Kỷ lục cũ
 HUY CHƯƠNG
 THỨ  NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG  KL*
 CN  22.10  09:00  10m Súng trường hơi nam  *  pdf
 15:00  10m Súng trường hơi nam – Chung kết  *  pdf
 09:00  25m Súng ngắn thể thao nữ  pdf
 12:00  25m Súng ngắn thể thao nữ – Chung kết  *  pdf
 09:00  50m Súng ngắn bắn chậm nam  pdf
 14:00  50m Súng ngắn bắn chậm nam – Chung kết  pdf
 T2  23.10  09:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ  pdf
 13:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ – Chung kết  pdf
 09:00  10m Súng trường hơi nữ  *  pdf
 14:00  10m Súng trường hơi nữ – Chung kết  pdf
 09:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam  *  pdf
 12:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam – Chung kết  pdf
 16:00  Khai mạc, trao thưởng đợt 1
 T3  24.10  09:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam  pdf
 13:00  10m S.trường di động tiêu chuẩn nam – Chung kết  pdf
 09:00  10m Súng ngắn hơi nữ  pdf
 15:00  10m Súng ngắn hơi nữ – Chung kết  pdf
 09:00  50m Súng trường nằm nam  pdf
 50m Súng trường nằm nam – Chung kết  pdf
 T4  25.10  09:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nữ  pdf
 09:00  10m Súng ngắn hơi nam  pdf
 14:00  10m Súng ngắn hơi nam – Chung kết  pdf
 09:00  50m Súng trường nằm nữ  pdf
 09:00  Đĩa bay Skeet nam  pdf
 14:00  Đĩa bay Skeet nam – Chung kết  pdf
 09:00  Đĩa bay Skeet nữ  pdf
 14:00  Đĩa bay Skeet nữ – Chung kết  pdf
 T5  26.10  09:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nam  pdf
   09:00  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam  pdf
 09:00  50m Súng trường 3×40 nam  pdf
 14:00  50m Súng trường 3×40 nam – Chung kết  pdf
 09:00  Đĩa bay Trap nam  pdf
 14:00  Đĩa bay Trap nam – Chung kết  pdf
 09:00  Đĩa bay Trap nữ  pdf
 14:00  Đĩa bay Trap nữ – Chung kết  pdf
 T6  27.10  09:00  25m Súng ngắn thể thao nam  pdf
 09:00  50m Súng trường 3×20 nữ  pdf
 14:00  50m Súng trường 3×20 nữ – Chung kết  pdf
 09:00  Đĩa bay Double Trap nam  pdf
 14:00  Đĩa bay Double Trap nam – Chung kết  pdf
 09:00  Đĩa bay Double Trap nữ  pdf
 T7  28.10  09:00  25m Súng ngắn ổ quay nam  DS
 14:00  Bế mạc, trao thưởng
Giờ thông báo là giờ bắn tính điểm