10m Súng ngắn hơi nam – Chung kết
14:00, 25.10.2017
Kỷ lục: 240,0 Hoàng Xuân Vinh – Quân đội – Cúp TG 2017
  XH HỌ VÀ TÊN Đ.Vị 5 10 12 14 16 18 20 22 24 CỘNG  
1 Nguyễn Hoàng Phương Quân đội 50,6 50,3 20,6 19,0 18,8 18,5 17,3 19,0 19,7 233,8 Vàng
10,8 9,6 10,5 8,4 8,8 8,5 9,5 10,5 10,4
10,2 10,2 10,1 10,6 10,0 10,0 7,8 8,5 9,3
10,2 10,2
9,4 10,4
10,0 9,9
2 Tiêu Công Đạt Hải Dương 49,4 50,5 18,2 19,7 18,6 18,9 20,6 19,6 17,4 232,9 Bạc
7,9 10,3 9,1 9,5 10,1 9,5 10,3 10,1 8,7
9,9 10,8 9,1 10,2 8,5 9,4 10,3 9,5 8,7
10,1 10,2
10,8 9,2
10,7 10,0
3 Ngô Quốc Hưng Quân đội 47,7 48,2 19,3 21,0 20,1 19,8 17,3 17,2   210,6 Đồng
8,4 9,4 9,9 10,9 9,3 9,9 9,9 7,7
8,9 9,8 9,4 10,1 10,8 9,9 7,4 9,5
10,4 10,3
10,9 9,5
9,1 9,2
4 Phạm Ngọc Huy Quảng Ninh 48,8 49,3 19,6 18,3 19,2 18,4 19,5     193,1
10,2 10,3 9,5 9,1 9,4 9,0 10,6
9,5 9,6 10,1 9,2 9,8 9,4 8,9
9,2 9,8
9,7 9,6
10,2 10,0
5 Phan Xuân Chuyên TP HCM 49,4 49,4 17,8 19,8 20,2 16,7       173,3
9,8 9,4 8,7 9,9 10,6 7,6
10,2 9,9 9,1 9,9 9,6 9,1
9,8 8,5
9,6 10,7
10,0 10,9
6 Phan Công Minh TP HCM 48,5 48,4 19,2 21,0 18,0         155,1
10,4 10,3 9,4 10,6 8,9
9,7 10,1 9,8 10,4 9,1
9,7 9,2
10,3 8,8
8,4 10,0
7 Bùi Hồng Phong TP HCM 47,2 48,2 19,9 18,9           134,2
9,3 9,9 9,8 9,5
10,2 8,9 10,1 9,4
8,7 10,1
9,5 10,3
9,5 9,0
8 Phạm Quang Huy Hải Phòng 47,0 49,1 18,7             114,8
10,1 10,1 9,6
9,4 9,7 9,1
10,7 9,5
8,6 9,8
8,2 10,0