10m Súng trường hơi nữ – Chung kết
14:00, 23.10.2017
Kỷ lục:
XH HỌ VÀ TÊN Đ.Vị 5 10 12 14 16 18 20 22 24 CỘNG    
1 Dương Thị Mỹ Phượng TP 51,3 50,7 21,1 20,2 20,5 19,6 20,5 19,9 21,2 245,0 Vàng
10,6 10,5 10,4 9,8 10,4 10,0 10,1 10,3 10,6
10,1 10,1 10,7 10,4 10,1 9,6 10,4 9,6 10,6
10,8 10,1
10,5 9,8
9,3 10,2
2 Trần Lệ Thượng TP 49,9 50,4 21,2 20,4 20,9 21,6 19,9 20,8 19,4 244,5 Bạc
9,9 10,5 10,8 10,3 10,1 10,7 9,8 10,3 9,7
10,1 10,2 10,4 10,1 10,8 10,9 10,1 10,5 9,7
9,5 9,6
10,1 10,1
10,3 10,0
3 Nguyễn Huyền Trang .QĐ 49,5 50,5 20,7 20,1 20,6 19,3 20,6 20,0 221,3 Đồng
10,3 9,7 10,2 10,5 10,5 10,3 9,8 10,2
10,2 9,9 10,5 9,6 10,1 9,0 10,8 9,8
9,2 10,4
10,3 10,2
9,5 10,3
4 Nguyễn Thị Xuân .HN 49,6 52,1 19,7 20,2 19,8 19,6 20,2 201,2
10,6 10,4 10,1 9,9 9,6 10,1 10,0
9,7 10,6 9,6 10,3 10,2 9,5 10,2
10,2 10,7
9,5 9,9
9,6 10,5
5 I Waki Ai TP 52,2 49,5 18,8 19,8 20,6 18,9 179,8
10,5 9,5 9,6 10,2 10,1 9,3
10,9 9,2 9,2 9,6 10,5 9,6
10,1 10,2
10,5 10,3
10,2 10,3
6 Dương Thị Mỹ Chúc .HN 47,9 50,6 19,2 19,8 19,9 157,4
9,4 10,6 9,0 9,5 9,5
10,3 10,2 10,2 10,3 10,4
10,4 10,4
8,3 10,0
9,5 9,4
7 Nguyễn Thị Thu Trang .HD 50,4 47,1 19,9 18,8 136,2
10,3 9,8 9,7 9,7
10,5 10,1 10,2 9,1
9,9 10,0
10,5 9,1
9,2 8,1
8 Nguyễn Thị Lan Hương .VP 37,4 46,4 20,5 104,3
9,6 8,7 10,1
8,1 9,1 10,4
10,2 10,5
9,5 9,5
0 8,6