10m Súng trường hơi nam – Chung kết
15:00, 22.10.2017
Kỷ lục: 242,7  điểm – Nguyễn Duy Hoàng – Quân đội – Cúp QG  2017
XH HỌ VÀ TÊN Đ.Vị 5 10 12 14 16 18 20 22 24 CỘNG G.CHÚ
1 Nguyễn Thành Nam .QĐ 51,0 51,7 21,0 19,6 20,8 20,9 20,9 21,0 21,3 248,2 Vàng
10,4 10,2 10,4 9,4 10,5 10,4 10,4 10,1 10,7 PKL
9,9 10,6 10,6 10,2 10,3 10,5 10,5 10,9 10,6
9,6 10,5
10,8 9,9
10,3 10,5
2 Phùng Việt Dũng .HN 51,0 50,7 20,1 20,2 19,9 20,0 19,8 20,2 19,3 241,2 Bạc
10,6 10,0 10,4 9,9 9,8 9,8 9,1 10,1 9,8
8,9 10,6 9,7 10,3 10,1 10,2 10,7 10,1 9,5
10,8 9,7
10,6 10,0
10,1 10,4
3 Thái Xuân Thông .TP HCM 51,6 49,4 21,2 19,6 20,6 19,7 20,1 10,5   212,7 Đồng
10,0 10,7 10,6 10,1 10,5 9,8 10,4 10,5
10,5 10,0 10,6 9,5 10,1 9,9 9,7 0
10,7 9,6
10,1 9,5
10,3 9,6
4 Phan Quang Vinh .TP 51,6 51,6 20,5 18,4 19,6 19,9 19,0     200,6
10,6 10,0 10,2 9,4 9,6 9,5 9,4
10,5 10,2 10,3 9,0 10,0 10,4 9,6
9,5 10,8
10,6 9,9
10,4 10,7
5 Phạm Ngọc Thanh .HN 51,8 48,4 20,3 19,6 19,7 20,3       180,1
10,8 9,5 10,0 10,3 9,6 10,0
10,7 8,3 10,3 9,3 10,1 10,3
9,5 10,7
10,3 10,4
10,5 9,5
6 Nguyễn Duy Hoàng .QĐ 49,5 49,9 20,5 20,9 18,7         159,5
10,1 10,4 10,0 10,3 8,5
9,6 9,8 10,5 10,6 10,2
9,8 9,4
10,0 10,7
10,0 9,6
7 Ngô Quốc Kiên .HD 48,4 45,4 19,8 17,7           131,3
8,3 8,2 10,1 9,4
10,2 8,9 9,7 8,3
9,4 9,4
10,4 9,0
10,1 9,9
8 Nguyễn Văn Chương .QĐ 46,1 37,4 17,5             101,0
9,3 8,3 7,9
7,6 10,5 9,6
9,5 9,3
10,1 9,3
9,6 0