THANH HOÁ, 20.03 – 27.03.2019

 Đăng ký thi đấu sơ bộ  Điều lệ và lịch
 Số lượng thành viên tham dự  Danh sách thi đấu
 Nhật ký giải  Lượt đấu
 Tổng hợp thành tích giải  Tổng hợp thành tích năm
 Kỷ lục TTN mới 23  Kỷ lục Quốc gia cũ
 HUY CHƯƠNG  MEDAL

——————————————————————————————

 THỨ  NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG  KL.TTN
   mới  
 T4  20.03  08:00  Đón tiếp
 08:00  Tập luyện
 15:00  Họp Trọng tài
 T5  21.03  08:00  Tập luyện
 09:00  Kiểm tra trang bị, vũ khí
 15:00  Họp Trưởng đoàn
 T6  22.03  08:00  Khai mạc
 09:00  10m Súng trường hơi phổ thông nam – 16    pdf
 10:30  10m Súng trường hơi phổ thông nam – 18    pdf
 T7  23.03  09:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ – 16
 09:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ – 18 02 HN   pdf
 09:00  10m Súng trường hơi phổ thông nữ – 16    pdf
 10:30  10m Súng trường hơi phổ thông nữ – 18 02 HCM  pdf
 CN  24.03  08:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam – 16 02 HP  pdf
 08:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam – 18 QĐ-HN  pdf
 09:00  10m Súng trường hơi nam – 16    pdf
 11:00  10m Súng trường hơi nam – 18    pdf
 T2  25.03  08:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nữ – 16
 07:30  10m Súng trường di động hỗn hợp nữ – 18    pdf
 11:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nam – 16 HP  pdf
 08:00  10m Súng trường hơi nữ – 16 QĐ-HCM  pdf
 09:50  10m Súng trường hơi nữ – 18 HCM-HN  pdf
 11:40  10m S.ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – 16 QNI  pdf
 11:40  10m S.ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – 18 HN  pdf
 T3  26.03  08:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nam – 18 HN-QĐ  pdf
 08:00  10m Súng ngắn hơi nam – 16 DL  pdf
 09:50  10m Súng ngắn hơi nam – 18    pdf
 11:40  10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội – 16    DS
 11:40  10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội – 18    DS
 15:00  Trao thưởng đợt 1
 T4  27.03  08:00  10m Súng ngắn hơi nữ – 16 02 HCM  pdf
 09:50  10m Súng ngắn hơi nữ – 18 HN-ĐNA  pdf
 15:00  Bế mạc

——————————————————————————————