Việt Nam không tham dự
 
 Nhật ký giải  Diary
 Tổng hợp thành tích giải  PDF  Results
 HUY CHƯƠNG  MEDAL
 THỨ  NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG    EVENT
 CN  17.08  08:00  10m Súng ngắn hơi nữ trẻ  *  10m Air Pistol Women Youth
 10:00  Chung kết 10m Súng ngắn hơi nữ trẻ  *  Finals 10m Air Pistol Women Youth
 T2  18.08  08:00  10m Súng ngắn hơi nam trẻ  *  10m Air Pistol Men Youth
 10:00  Chung kết 10m Súng ngắn hơi nam trẻ  *  Finals 10m Air Pistol Men Youth
 T3  19.08  08:00  10m Súng trường hơi nữ trẻ  *  10m Air Rifle Women Youth
 10:00  Chung kết 10m Súng trường hơi nữ trẻ  *  Finals 10m Air Rifle Women Youth
 T4  20.08  08:00  10m Súng trường hơi nam trẻ  *  10m Air Rifle Men Youth
 10:15  Chung kết 10m Súng trường hơi nam trẻ  *  Finals 10m Air Rifle Men Youth
 12:15  10m Súng ngắn hơi - Đôi nam nữ  Qualification 10m Air Pistol Mixed Inte Team
 14:00  10m Sn hơi - Đôi nam nữ – vòng 16  Round of 16 10m Air Pistol Mixed Inte Team
 T5  21.08  08:00  10m Súng ngắn hơi - Đôi nam nữ  Qualification 10m Air Pistol Mixed Inte Team
 10:00  Chung kết 10m Sn hơi - Đôi nam nữ  *  Finals Matches 10m Air Pistol Mixed Inte Team
 12:45  10m Súng trường hơi – Đôi nam nữ  Qualification 16 10m Air Rifle Mixed Inte Team
 14:50  10m St hơi - Đôi nam nữ – vòng 16  Round of 16 10m Air Rifle Mixed Inte Team
 T6  22.08  08:00  10m Súng trường hơi - Đôi nam nữ  Qualification 16 10m Air Rifle Mixed Inte Team
 10:00  Chung kết 10m St hơi - Đôi nam nữ  *  Finals Matches 10m Air Rifle Mixed Inte Team
 
 St  Súng trường
 Sn  Súng ngắn  Inte  International