FORT BENNING, USA. 09.05 – 14.05.2018

 Đội tuyển Việt nam  Điều lệ và lịch
 Tổng hợp thành tích giải  Tổng hợp thành tích năm
 Đăng ký thi đấu  Kỷ lục Quốc gia cũ
 HUY CHƯƠNG  MEDAL

——————————————————————————————

THỨ NGÀY GIỜ NỘI DUNG KLTG  Ký hiệu
T4 09.05 20:00 10m Súng trường hơi nữ CHN  pdf  AR60W
T5 10.05 00:00 10m Súng ngắn hơi nam    pdf  AP60
00:15 10m Súng trường hơi nữ – Chung kết    pdf  AR60WF
02:15 10m Súng ngắn hơi nam – Chung kết    pdf  AP60F
20:00 50m Súng trường 3×40 nam    pdf  FR3X40
23:45 50m Súng trường 3×40 nam – Chung kết    pdf  FR3X40F
23:45 25m Súng ngắn thể thao nữ    pdf  SPW
T6 11.05 02:00 25m Súng ngắn thể thao nữ – Chung kết    pdf  SPWF
20:00 10m Súng trường hơi nam    pdf  AR60
22:15 10m Súng trường hơi nam – Chung kết    pdf  AR60F
T7 12.05 20:00 10m Súng ngắn hơi nữ  GRE  pdf  AP60W
20:00 50m Súng trường 3×40 nữ    pdf  R3X40W
22:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam    pdf  RPF
22:15 10m Súng ngắn hơi nữ – Chung kết    pdf  SP60W
CN 13.05 00:00 50m Súng trường 3×40 nữ – Chung kết    pdf  R3X40WF
02:15 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – Chung kết    pdf  RPFF
20:00 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội    pdf  APMIX
21:45 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – C.kết    pdf  APMIXF
23:00 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội  CHN  pdf  ARMIX
T2 14.05 00:45 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội – C.kết    pdf  ARMIXF

——————————————————————————————

CÚP THIẾU NIÊN THẾ GIỚI
THỨ NGÀY GIỜ NỘI DUNG
T2 14.05 20:00 10m Súng trường hơi nam thiếu niên
22:00 10m Súng trường hơi nữ thiếu niên
22:15 10m Súng trường hơi nam thiếu niên – Chung kết
23:30 10m Súng ngắn hơi nam thiếu niên
23:45 10m Súng trường hơi nữ thiếu niên – Chung kết
T3 15.05 01:30 10m Súng ngắn hơi nữ thiếu niên
01:45 10m Súng ngắn hơi nam thiếu niên – Chung kết
02:15 10m Súng ngắn hơi nữ thiếu niên – Chung kết