TỔNG HỢP HUY CHƯƠNG
NAM NỮ
SÚNG NGẮN Súng ngắn thể thao Súng ngắn thể thao
Súng ngắn hơi Súng ngắn hơi
Súng ngắn bắn chậm
Súng ngắn bắn nhanh
Súng ngắn tiêu chuẩn
Súng ngắn Ổ quay
SÚNG TRƯỜNG Súng trường bắn nằm Súng trường bắn nằm
Súng trường hơi Súng trường hơi
Súng trường 3×40 Súng trường 3×20
DI ĐỘNG Súng trường hơi di động tiêu chuẩn Súng trường hơi di động tiêu chuẩn
Súng trường hơi di động hỗn hợp Súng trường hơi di động hỗn hợp
ĐĨA BAY Trap Trap
Double Trap Double Trap
Skeet Skeet