THÀNH TÍCH ĐỘI TUYỂN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Tải về thành tích
HUY CHƯƠNG

NAM
NỮ
SÚNG NGẮN Súng ngắn hơi Đồng đội Súng ngắn thể thao Đồng đội

Súng ngắn bắn chậm Đồng đội Súng ngắn hơi Đồng đội

Súng ngắn bắn nhanh Đồng đội

Súng ngắn tiêu chuẩn Đồng đội

Súng ngắn Ổ quay Đồng đội

SÚNG TRƯỜNG Súng trường bắn nằm Đồng đội Súng trường bắn nằm Đồng đội

Súng trường hơi Đồng đội Súng trường hơi Đồng đội

Súng trường 3×40 Đồng đội