* Sau 09 ngày thi đấu tại giải Vô địch Bắn súng châu Á. Đội tuyển Việt Nam đã giành được 01 HC bạc, 04 HC đồng và 02 xạ thủ đạt chuẩn chính thức tham dự Olympic 30 tại LONDON – 2012.

* Hoàng Xuân Vinh và Lê Thị Hoàng Ngọc đạt tiêu chuẩn chính thức tham dự Olympic 30 tại LONDON – 2012.

9

Ngày thi đấu thứ chín: 21/01/2012

* Súng ngắn Ổ quay nam: Huy chương bạc

- Hoàng Xuân Vinh: 583 điểm – Xếp hạng 3/36 – Huy chương đồng

- Nguyễn Mạnh Tường: 572 điểm – Xếp hạng 10/36

- Hà Minh Thành: 567 điểm – Xếp hạng 18/36

* Súng trường hơi di động hỗn hợp nam: Huy chương đồng

- Ngô Hữu Vượng: 379 điểm – Xếp hạng 4/15

- Trần Hoàng Vũ: 373 điểm – Xếp hạng 7/15

- Nguyễn Mạnh Cường: 342 điểm – Xếp hạng 12/15

8

Ngày thi đấu thứ chín: 20/01/2012