DOHA, QATAR. 04.11 – 13.11.2019

 Đội tuyển Việt nam tham dự  Thông tin
 Nhật ký giải  Số lượng thành viên tham dự
 Tổng hợp thành tích giải  Tổng hợp thành tích năm
 Kỷ lục QG mới  Kỷ lục Quốc gia cũ
 HUY CHƯƠNG  MEDAL
   

——————————————————————————————

 NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG KLQG
       mới  

 

——————————————————————————————