VÔ ĐỊCH CHÂU Á – DOHA, QATAR 2019
05.11 – 13.11.2019

Trang chủ

05.11.2019

10m Súng ngắn hơi nữ - 1.687 – 11/16

- Lê Thị Linh Chi – Quân đội – 570 – 17/57

- Bùi Thuý Thu Thuỷ – Hà Nội – 569 – 19/57

- Đặng Lê Ngọc Mai – CAND – 548 – 45/57

06.11.2019

25m Súng ngắn bắn nhanh nam - 1.696 – 6/8

- Hà Minh Thành – Quân đội – 571 – 16/37

- Phan Xuân Chuyên – TP HCM – 564 – 23/37

- Phạm Quang Huy – Hải Phòng – 561 – 25/37

08.11.2019

25m Súng ngắn thể thao nữ - 1.715 – 10/14

- Đặng Lê Ngọc Mai – CAND – 573 – 24/45

- Phạm Thị Hà – Hải Dương – 572 – 572 – 25/45

- Bùi Thuý Thu Thuỷ – Hà Nội – 570 – 31/45

25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam - 1.673 – 4/9

- Phan Xuân Chuyên – TP HCM - 563 – 13/31

- Hà Minh Thành – Quân đội – 562 – 14/31

- Phạm Quang Huy – Hải Phòng - 548 – 19/31

09.11.2019

25m Súng ngắn ổ quay nam 

- Phan Xuân Chuyên – TP HCM – 567 – 12/21

- Phạm Quang Huy – Hải Phòng – 565 – 15/21

10.11.2019

10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội 

- Bùi Thuý Thu Thuỷ – Hà Nội – 284

- Hoàng Xuân Vinh – Quân đội – 286

- Lê Thị Linh Chi – Quân đội – 281

- Trần Quốc Cường – Hải Dương – 289

11.11.2019

10m Súng ngắn hơi nam - 1.730 – 5/19

- Hoàng Xuân Vinh – Quân đội – 579 – 12/72

- Trần Quốc Cường – Hải Dương – 577 – 19/72

- Nguyễn Hoàng Phương – Quân đội – 574 – 27/72

- Phạm Quang Huy – Hải Phòng – 555 – MQS

12.11.2019

50m Súng ngắn nam - 1.641 – 5/7

- Trần Quốc Cường – Hải Dương – 553 – 10/26

- Hoàng Xuân Vinh – Quân đội – 549 – 13/26

- Nguyễn Hoàng Phương – Quân đội – 539 – 20/26

10m Súng trường hơi nữ trẻ

- Iwaki Ai – TP HCM -

Trang chủ