Xem theo danhg sách

 Đội tuyển Việt Nam tham dự  Tổng hợp thành tích năm 2017
 Tổng hợp thành tích giải  Tổng hợp thành tích các năm
 Kỷ lục mới – 11  Kỷ lục cũ
 Nhật ký  
 HUY CHƯƠNG  MEDAL
   THỨ  NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG    EVENT
 T6  24.02  10:30  10m Súng trường hơi nữ  pdf  10m Air Rifle Women
 10:30  Đĩa bay Trap nữ  pdf  Trap Women
 12:15  10m Súng trường hơi nam  pfd  10m Air Rifle Men
 12:30  10m Súng trường hơi nữ – Chung kết   pdf  Finals 10m Air Rifle Women 
 14:30  10m Súng trường hơi nam – Chung kết   pdf  Finals 10m Air Rifle Men
 17:00  Đĩa bay Trap nữ – Chung kết   pdf  Finals Trap Women 
 T7  25.02  Thử  10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội  10m Air Rifle Mixed Team
 Thử  10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội - Chung kết     Finals 10m Air Rifle Mixed Team 
 11:15  25m Súng ngắn bắn nhanh nam  pdf  25m Rapid fire Pistol Men
 11:30  Đĩa bay Trap nam  pdf  Trap Men Day
 14:30  25m Súng ngắn bắn nhanh nam – Chung kết   pdf  Finals 25m Rapid fire Pistol Men 
 17:00  Đĩa bay Trap nam – Chung kết   pdf  Finals Trap nam 
 CN  26.03  Thử  Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội  Trap Mixed Team
 Thử  Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội - Chung kết     Finals Trap Mixed Team 
 10:30  10m Súng ngắn hơi nữ  pdf  10m Air Pistol Women
 10:30  50m Súng trường 3×40 nam  pdf  50m 3 Position Men
 12:30  10m Súng ngắn hơi nữ – Chung kết   pdf  Finals 10m Air Pistol Women 
 14:30  50m Súng trường 3×40 nam – Chung kết   pdf  Finals 50m 3 Position Men 
 T2  27.02  Thử  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội  10m Air Pistol Mixed Team
 Thử  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội - Chung kết     Finals 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp 
 10:30  Đĩa bay Double Trap nam  pdf  Double Trap Men
 11:30  50m Súng trường 3×20 nữ  pdf  50m 3 Position Women
 14:30  50m Súng trường 3×20 nữ – Chung kết   pdf  Finals 50m Súng trường 3×20 nữ 
 17:00  Đĩa bay Double Trap nam – Chung kết   pdf  Finals Double Trap Men 
 T3  28.02  10:30  10m Súng ngắn hơi nam  pdf  10m Air Pistol Men
 13:00  10m Súng ngắn hơi nam – Chung kết  pdf  Finals 10m Air Pistol Men
 13:00  50m Súng trường nằm nam  pdf  50m Rifle Prone Men
 15:00  50m Súng trường nằm nam – Chung kết  pdf  Finals 50m Rifle Prone Men
 
 T4  01.03  10:30  Đĩa bay Skeet nữ  pdf  Skeet Women
 10:30  25m Súng ngắn thể thao nữ  pdf  25m Sport Pistol Women
 11:45  50m Súng ngắn bắn chậm nam  pdf  50m Pistol Men
 12:30  25m Súng ngắn thể thao nữ – Chung kết  pdf  Finals 25m Sport Pistol Women
 14:30  50m Súng ngắn bắn chậm nam – Chung kết  pdf  Finals 50m Pistol Men
 17:00  Đĩa bay Skeet nữ – Chung kết  pdf  Finals Skeet Women
 T5  02.03  11:30  Đĩa bay Skeet nam  pdf  Skeet Men
 16:00  Đĩa bay Skeet nam – Chung kết  pdf  Finals Skeet Men
 T6  03.03  Thử  Đĩa bay Skeet hỗn hợp đồng đội  Skeet Mixed Team
 Thử  Đĩa bay Skeet hỗn hợp đồng đội - Chung kết    Finals Skeet Mixed Team