Đội tuyển Việt Nam tham dự  Tổng hợp thành tích các năm
 Tổng hợp thành tích giải  Thành tích giải chi tiết
 Kỷ lục mới – 11
 Nhật ký  Results
 HUY CHƯƠNG  MEDAL