Hoàng Xuân Vinh – Quân đội

- 10m Súng ngắn hơi nam – 581 – 4/46 – 202,5 – Huy chương vàng – Lập kỷ lục Olympic

- 50m Súng ngắn bắn chậm nam – 556 – 6/41 – 191,3 – Huy chương bạc

Trần Quốc Cường – Hải Dương

- 10m Súng ngắn hơi nam – 575 – 26/46

- 50m Súng ngắn bắn chậm nam – 542 – 31/41

 

Quay lại