Đã đăng ký
Tổng hợp thành tích giải  Tổng hợp thành tích các năm
Kỷ lục Quốc gia mới – 02  Kỷ lục Quốc gia cũ
Nhật ký  Số lượng thành viên tham dự
HUY CHƯƠNG  MEDAL
  THỨ NGÀY GIỜ NỘI DUNG    EVENT
T5 17.09 50m Súng ngắn bắn chậm nam  pdf  50m Pistol Men
50m Súng ngắn bắn chậm nam - Chung kết  pdf  50m Pistol Men’s Finals
  10m Súng trường hơi nữ  pdf  10m Air Rifle Women
10m Súng trường hơi nữ - Chung kết  pdf  10m Air Rifle Women’s Finals
  25m Súng ngắn thể thao nữ  pdf  25m Sport Pistol Women
  25m Súng ngắn thể thao nữ - Chung kết  pdf  25m Sport Pistol Women’s Finals
 
T6 18.09 10m Súng trường hơi nam  pdf  10m Air Rifle Men
10m Súng trường hơi nam - Chung kết  pdf  10m Air Rifle Men’s Finals
10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ  pdf  10m Running Target Women
25m Súng ngắn bắn nhanh nam  pdf  25m Rapid fire Pistol Men
  25m Súng ngắn bắn nhanh nam - Chung kết  pdf  25m Rapid fire Pistol Men’s Finals
T7 19.09 50m Súng trường nằm nữ  pdf  50m Rifle Prone Women
10m Súng ngắn hơi nữ  pdf  10m Air Pistol Women
  10m Súng ngắn hơi nữ - Chung kết  pdf  10m Air Pistol Women’s Finals
10m S.trường di động tiêu chuẩn nam  pdf  10m Running Target Men
 
CN 20.09 10m Súng ngắn hơi nam  pdf  10m Air Pistol Men
  10m Súng ngắn hơi nam - Chung kết  pdf  10m Air Pistol Men’s Finals
50m Súng trường nằm nam  pdf  50m Rifle Prone Men
  50m Súng trường nằm nam - Chung kết  pdf  50m Rifle Prone Men’s Finals
10m S.trường hơi di động hỗn hợp nữ  pdf  10m Running Target Mix Women
T2 21.09 50m Súng trường 3×20 nữ  pdf  50m 3 Position Women
  50m Súng trường 3×20 nữ - Chung kết  pdf  50m 3 Position Women’s Finals
25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam  pdf  25m Standard Pistol men
10m Súng trường di động hỗn hợp nam  pdf  10m Running Target Mix Men
T3 22.09 50m Súng trường 3×40 nam  pdf  50m 3 Position Men
  50m Súng trường 3×40 nam - Chung kết  pdf  50m 3 Position Men‘s Finals
25m Súng ngắn thể thao nam  pdf  25m Sport Pistol Men
T4 23.09 25m Súng ngắn ổ quay nam  pdf  25m Center Fire Pistol Men