ENGLISH

 Đội tuyển Việt Nam tham dự
 Nhật ký
 Tổng hợp thành tích giải
 Tổng hợp thành tích các năm
 Kỷ lục mới 05
 HUY CHƯƠNG
 THỨ  NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG  
 T6  19.05  13:45  50m Súng ngắn bắn chậm nam – 1  pdf
 16:00  10m Súng trường hơi nam  pdf
 16:15  50m Súng ngắn bắn chậm nam – 2  pdf
 18:15  10m Súng trường hơi nữ  pdf
 18:30  10m Súng trường hơi nam – Chung kết  pdf
 22:00  10m Súng trường hơi nữ – Chung kết  pdf
 T7  20.05  13:30  25m Súng ngắn thể thao nữ  pdf
 13:45  50m Súng ngắn bắn chậm nam  pdf
 16:15  50m Súng ngắn bắn chậm nam – Chung kết  pdf
 16:30  50m Súng trường nằm nam – 1  pdf
 18:15  50m Súng trường nằm nam – 2  pdf
 18:30  25m Súng ngắn thể thao nữ – Chung kết  pdf
 CN  21.05  13:45  50m Súng trường nằm nam  pdf
 14:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam  pdf
 15:30  50m Súng trường nằm nam – Chung kết  pdf
 15:30  50m Súng trường 3×20 nữ – 1  pdf
 18:15  50m Súng trường 3×20 nữ – 2  pdf
 21:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam – Chung kết  pdf
 T2  22.05  13:45  10m Súng ngắn hơi nam  pdf
 13:45  50m Súng trường 3×20 nữ  pdf
 16:30  50m Súng trường 3×20 nữ – Chung kết  pdf
 16:30  50m Súng trường 3×40 nam – 1  pdf
 18:15  10m Súng ngắn hơi nam – Chung kết  pdf
 20:15  50m Súng trường 3×40 nam – 2  pdf
 T3  23.05  13:45  10m Súng ngắn hơi nữ  pdf
 13:45  50m Súng trường 3×40 nam  pdf
 17:15  10m Súng ngắn hơi nữ – Chung kết  pdf
 18:30  50m Súng trường 3×40 nam – Chung kết  pdf