VIETNAM NATIONAL SHOOTING CUP 2013
 -  Tổng hợp danh sách đăng ký
 -  Tổng hợp thành tích Bắn súng năm 2012
-  Nhật ký giải  
 -  Xếp hạng Vận động viên
Tải về Thành tích thi đấu  
TỔNG HỢP HUY CHƯƠNG
THỨ NGÀY NỘI DUNG THI ĐẤU
Thứ 5 16/05/2013 10m Súng ngắn hơi 40v nữ
50m Súng ngắn bắn chậm 60v nam
Thứ 6 17/05/2013 25m Súng ngắn bắn nhanh nam
10m Súng trường hơi 40v nữ
10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ
Thứ 7 18/05/2013 25m Súng ngắn thể thao nữ
10m Súng trường hơi 60v nam
10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam
Chủ nhật 19/05/2013 10m Súng ngắn hơi 60v nam
10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nam
50m Súng trường 60v nằm nữ
Thứ 2 20/05/2013 10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nữ
25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam
50m Súng trường 3×40 nam
Thứ 3 21/05/2013 50m Súng trường 3×20 nữ
25m Súng ngắn Ổ quay nam
Thứ 4 22/05/2013 50m Súng trường nằm 60v nam
25m Súng ngắn thể thao nam
Nếu không tải được. Hãy bấm vào đây cài đặt ứng dụng Adobe Reader để đọc được file văn bản PDF