Ngày thi đấu thứ: 7 22.05.2013 Bế mạc
25m Súng ngắn thể thao nam
Bùi Quang Nam Hà Nội 580 49 HC vàng
Phan Xuân Chuyên TP.HCM 580 44 HC bạc
Đậu Văn Đông Quân đội 579 HC đồng
TP.HCM 1720 HC vàng
Hà Nội 1704 HC bạc
Hải Phòng 1574 HC đồng
50m Súng trường bắn nằm nam
Đỗ Mạnh Định Thanh Hoá 587 + 101.2 688.2 HC vàng
Lê Cao Kiên Quân đội 587 + 101.0 688.0 HC bạc
Nguyễn Duy Hoàng Quân đội 591 + 95.5 686.5 HC đồng
Quân đội 1754 HC vàng
Thanh Hoá 1752 HC bạc
Hải Dương 1728 HC đồng
Ngày thi đấu thứ: 6 21.05.2013
25m Súng ngắn Ổ quay nam
Đậu Văn Đông Quân đội 580 HC vàng
Lê Doãn Cường Bộ công an 579 HC bạc
Bùi Quang Nam Hà Nội 575 HC đồng
Hà Nội 1698 HC vàng
Quân đội 580 HC bạc
Bộ công an 579 HC đồng
50m Súng trường 3 x 20 nữ
Nguyễn Thị Xuân Hà Nội 579 + 97.2 676.2 HC vàng
Nguyễn Thị Phương Quân đội 576 + 94.6 670.6 HC bạc
Nguyễn Thị Hoà Hải Dương 576 + 92.1 668.1 HC đồng
Hà Nội 1720 HC vàng
Hải Dương 1711 HC bạc
Quân đội 1699 HC đồng
Ngày thi đấu thứ: 5 20.05.2013
25m Súng ngắn thể thao nam
Lê Doãn Cường Bộ công an 566 HC vàng
Kiều Thanh Tú Hà Nội 565 HC bạc
Đậu Văn Đông Quân đội 560 HC đồng
Hà Nội 1637 HC vàng
TP.HCM 1643 HC bạc
Bộ công an 1642 HC đồng
10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nữ KLQG cũ 377
Đặng Hồng Hà Hà Nội 378 PKL QG HC vàng
Nguyễn Thị Lệ Quyên Hải Phòng 370 HC bạc
Nguyễn Thu Hằng Quân đội 364 HC đồng
Hà Nội 1061 HC vàng
Quân đội 1016 HC bạc
50m Súng trường 3 x 40 nam
Nguyễn Duy Hoàng Quân đội 1143 + 94.2 1237.2 HC vàng
Đỗ Mạnh Định Thanh Hoá 1143 + 93.2 1236.2 HC bạc
Phùng Lê Huyên Thanh Hoá 1133 + 96.5 1229.5 HC đồng
Quân đội 3402 HC vàng
Thanh Hoá 3381 HC bạc
Hà Nội 3360 HC đồng
Ngày thi đấu thứ: 4 19.05.2013
10m Súng ngắn hơi nam
Hoàng Xuân Vinh Quân đội 576 + 102.1 678.1 HC vàng
Trần Quốc Cường Hải Dương 580 + 97.6 677.6 HC bạc
Hồ Thanh Hải Quân đội 573 + 98.6 671.6 HC đồng
Quân đội 1713 HC vàng
Hải Dương 1710 HC bạc
TP.HCM 1676 HC đồng
50m Súng trường nằm nữ
Nguyễn Thị Hằng Hải Dương 584 HC vàng
Nguyễn Thị Ngọc Mai Vĩnh Phúc 581 HC bạc
Nguyễn Thị Xuân Hà Nội 581 HC đồng
Hà Nội 1733 HC vàng
Hải Dương 1728 HC bạc
Quân đội 1727 HC đồng
10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nam:
Ngô Hữu Vượng Hà Nội 382 HC vàng
Đỗ Đức Hùng Quân đội 379 HC bạc
Trần Hoàng Vũ Hà Nội 371 HC đồng
Hà Nội 1118 HC vàng
Quân đội 1082 HC bạc
Hải Phòng 1049 HC đồng
Ngày thi đấu thứ: 3 18.05.2013
25m Súng ngắn thể thao nữ
Đặng Lê Ngọc Mai Bộ cong an 578 + 201.2 779.2 HC vàng
Phạm Thị Hà Hải Dương 577 + 201.4 778.4 HC bạc
Nguyễn Thị Hồng Phương TP.HCM 574 + 202.1 776.1 HC đồng
Quân đội 1708 HC vàng
Hải Dương 1696 HC bạc
TP.HCM 1692 HC đồng
10m Súng trường hơi nam
Phan Quang Vinh TP.HCM 582 + 102.4 684.4 HC vàng
Dương Anh Quân Hà Nội 582 + 100.4 682.4 HC bạc
Đào Minh Ngọc Hải Dương 580 + 100.9 680.9 HC đồng
Quân đội 1737 HC vàng
Hải Dương 1737 HC bạc
Hà Nội 1725 HC đồng
10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam KLQG cũ 575
Ngô Hữu Vượng Hà Nội 583 PKL QG HC vàng
Trần Hoàng Vũ Hà Nội 564 HC bạc
Nguyễn Công Dậu Hà Nội 553 HC đồng
Hà Nội 1682 HC vàng
Quân đội 1616 HC bạc
Hải Phòng 1579 HC đồng
Ngày thi đấu thứ: 2 17.05.2013
10m Súng trường hơi nữ
Dương Thị Chúc Hà Nội 393 + 99.6 492.6 HC vàng
Nguyễn Thị Phương Quân đội 390 + 102.3 492.3 HC bạc
Dương Thị Mỹ Phượng TP.HCM 389 + 102.1 491.1 HC đồng
Hà Nội 1170 HC vàng
Quân đội 1158 HC bạc
Hải Dương 1156 HC đồng
25m Súng ngắn bắn nhanh nam
Hà Minh Thành Quân đội 573,   CK 24 KL CK QG HC vàng
Nguyễn Đình Hiệp Quân đội 566,   CK 23 HC bạc
Phạm Anh Đạt Hà Nội 573,   CK 19 HC đồng
Hà Nội 1705 HC vàng
Quân đội 1704 HC bạc
TP.HCM 1639 HC đồng
10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ
Đặng Hồng Hà Hà Nội 356 HC vàng
Trần Thị Thanh Phượng Quân đội 355 HC bạc
Nguyễn THị Lệ Quyên Hải Phòng 354 HC đồng
Quân đội 1596 HC vàng
Hải Dương 1587 HC bạc
Hà Nội 1570 HC đồng
Ngày thi đấu thứ: 1 16.05.2013
10m Súng ngắn hơi nữ
Lê Thị Hoàng Ngọc Quân đội 382 + 97.4 479.4 HC vàng
Nguyễn Thị Thu Vân Bộ công an 375 + 98.1 473.1 HC bạc
Nguyễn Thuỳ Dung Quân đội 376 + 92.5 468.5 HC đồng
Quân đội 1128 HC vàng
Bộ công an 1112 HC bạc
Hải Dương 1096 HC đồng
50m Súng ngắn bắn chậm nam
Trần Quốc Cường Hải Dương 550 + 96.9 646.9 HC vàng
Hồ Thanh Hải Quân đội 541 + 91.7 632.7 HC bạc
Trần Châu Tùng Hà Nội 548 + 84.2 632.2 HC đồng
Quân đội 1596 HC vàng
Hải Dương 1587 HC bạc
Hà Nội 1570 HC đồng