1 Đã đăng ký Mẫu đăng ký thi đấu EXL và PDF
2 Tổng hợp thành tích giải Tổng hợp thành tích các năm
Kỷ lục Quốc gia mới – 6 Kỷ lục trẻ Quốc gia cũ
Nhật ký Số lượng thành viên tham dự
HUY CHƯƠNG MEDAL
  THỨ NGÀY GIỜ NỘI DUNG   EVENT
T2 17.08 08:45 50m Súng ngắn bắn chậm nam pdf  50m Pistol Men
  08:45 10m Súng trường hơi nữ pdf  10m Air Rifle Women
09:00 25m Súng ngắn thể thao nữ pdf  25m Sport Pistol Women
T3 18.08 08:45 10m Súng trường hơi nam pdf  10m Air Rifle Men
09:00 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam pdf  10m Running Target Men
09:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam pdf  25m Rapid fire Pistol Men
T4 19.08 08:45 50m Súng trường nằm nữ pdf  50m Rifle Prone Women
08:45 10m Súng ngắn hơi nữ pdf  10m Air Pistol Women
09:00 10m S.trường di động tiêu chuẩn nữ pdf  10m Running Target Women
T5 20.08 08:45 10m Súng ngắn hơi nam pdf 10m Air Pistol Men
08:45 50m Súng trường nằm nam pdf 50m Rifle Prone Men
09:00 10m S.trường hơi di động hỗn hợp nam pdf 10m Running Target Mix Men
      15:30 Khai mạc, Trao thưởng đợt 1   Openning, Fist Awards
T6 21.08 08:45 50m Súng trường 3×20 nữ pdf 50m 3 Position Women
09:00 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam pdf 25m Standard Pistol men
09:00 10m Súng trường di động hỗn hợp nữ pdf 10m Running Target Mix Women
 
T7 22.08 08:00 50m Súng trường 3×40 nam pdf 50m 3 Position Men
08:00 25m Súng ngắn thể thao nam pdf 25m Sport Pistol Men
10:30 25m Súng ngắn ổ quay nam pdf 25m Center Fire Pistol Men
  14:00 Trao thưởng, Bế mạc   Awards and Closing