Điều lệ thi đấu
Danh sách thi đấu
Nhật ký
Tuyển chọn Đội tuyển QG 2013
Tổng hợp thành tích 2013
Tổng hợp thành tích giải
Kỷ lục QG mới 04
TỔNG HỢP HUY CHƯƠNG MEDAL
  THỨ NGÀY GIỜ NỘI DUNG EVENT
CN 22.09.2013 25m Súng ngắn thể thao Nữ 25m Pistol Women
Chung kết 25m Súng ngắn thể thao Nữ Final 25m Pistol Women
10m Súng trường hơi Nữ 10m Ari Rifle Women
Chung kết 10m Súng trường hơi Nữ Final 10m Ari Rifle Women
50m Súng ngắn bắn chậm Nam 50m Pistol Men
Chung kết 50m Súng ngắn bắn chậm Nam Final 50m Pistol Men
T 2 23.09.2013 25m Súng ngắn bắn nhanh Nam 25m Rapid fire Pistol Men
Chung kết 25m Súng ngắn bắn nhanh Nam Final 25m Rapid fire Pistol Men
10m Súng trường hơi Nam 10m Air Rifle Men
Chung kết 10m Súng trường hơi Nam Final 10m Air Rifle Men
10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn Nữ 10m Running Taget Women
T 3 24.09.2013 50m Súng trường nằm Nữ 50m Rifle Prone Women
10m Súng ngắn hơi Nữ 10m Air Pistol Women
Chung kết 10m Súng ngắn hơi Nữ Final 10m Air Pistol Women
10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn Nam 10m Running Taget Men
T 4 25.09.2013 10m Súng ngắn hơi Nam 10m Air Pistol Men
Chung kết 10m Súng ngắn hơi Nam Final 10m Air Pistol Men
10m Súng trường hơi di động hỗn hợp Nữ 10m Running Taget Mix Women
50m Súng trường nằm Nam 50m Rifle Prone Men
Chung kết 50m Súng trường nằm Nam Final 50m Rifle Prone Men
T 5 26.09.2013 10m Súng trường hơi di động hỗn hợp Nam 10m Running Taget Mix Men
25m Súng ngắn tiêu chuẩn Nam 25m Standard Pistol Men
50m Súng trường 3×20 Nữ 50m Rifle 3 Posion Women
Chung kết 50m Súng trường 3×20 Nữ Final 50m Rifle 3 Posion Women
T 6 27.09.2013 50m Súng trường 3×40 Nam 50m Rifle 3 Posion Men
Chung kết 50m Súng trường 3×40 Nam Final 50m Rifle 3 Posion Men
25m Súng ngắn thể thao Nam 25m Pistol Men
T 7 28.09.2013 25m Súng ngắn ổ quay Nam 25m Center fire Pistol Men