04/2011 TỔNG HỢP  HUY CHƯƠNG

NAM
NỮ
SÚNG NGẮN Súng ngắn thể thao Súng ngắn thể thao

Súng ngắn hơi Súng ngắn hơi

Súng ngắn bắn chậm

Súng ngắn bắn nhanh

Súng ngắn tiêu chuẩn

Súng ngắn Ổ quay

SÚNG TRƯỜNG Súng trường bắn nằm Súng trường bắn nằm

Súng trường hơi Súng trường hơi

Súng trường 3×40 Súng trường 3×20

DI ĐỘNG Súng trường hơi di động tiêu chuẩn Súng trường hơi di động tiêu chuẩn
Súng trường hơi di động hỗn hợp Súng trường hơi di động hỗn hợp
________________ ____________________________
_______________________________
ĐĨA BAY Trap
Trap

Double Trap
Double Trap

Skeet
Skeet