ĐÀI LOAN. 21.10 – 31.10.2018
 Danh dách đội tuyển bắn súng Việt Nam  Điều lệ 
 Thành tích đội tuyển Việt Nam  Lịch
 Tổng hợp thành tích giải  Tổng hợp thành tích năm
 Kỷ lục ĐNÁ mới  Kỷ lục Quốc gia
 HUY CHƯƠNG  MEDAL

——————————————————————————————

 THỨ  NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG KL ĐNÁ    ↓
 T3  23.10  08:00  25m Súng ngắn thể thao nữ
 14:00  25m Súng ngắn thể thao nữ – Chung kết 
 08:00  50m Súng ngắn bắn chậm nam
 08:00  10m Súng trường hơi nam
 10:30  10m Súng trường hơi nam - Chung kết
 10:00  10m Súng trường hơi nam trẻ
 12:30  10m Súng trường hơi nam trẻ - Chung kết
 T4  24.10  08:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam
 14:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam - Chung kết
 08:00  10m Súng trường hơi nữ
 10:30  10m Súng trường hơi nữ - Chung kết
 10:00  10m Súng trường hơi nữ trẻ
 12:30  10m Súng trường hơi nữ trẻ - Chung kết
 08:00  Đĩa bay Skeet nam
 Đĩa bay Skeet nam – Chung kết
 08:00  Đĩa bay Skeet nữ
 Đĩa bay Skeet nữ – Chung kết
 T5  25.10  08:00  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam
 08:00  10m Súng ngắn hơi nữ
 10:30  10m Súng ngắn hơi nữ - Chung kết
 10:00  10m Súng ngắn hơi nữ trẻ
 12:30  10m Súng ngắn hơi nữ trẻ - Chung kết
 12:00  10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội
 14:00  10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội - Chung kết
 T6  26.10  08:00  10m Súng ngắn hơi nam
 10:30  10m Súng ngắn hơi nam - Chung kết
 10:00  10m Súng ngắn hơi nam trẻ
 12:30  10m Súng ngắn hơi nam trẻ - Chung kết
 T7  27.10  08:00  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội
 12:30  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – Chung kết
 08:00  50m Súng trường nằm nam
 10:00  50m Súng trường nằm nữ
 08:00  Đĩa bay Trap nam
 Đĩa bay Trap nam – Chung kết
 08:00  Đĩa bay Trap nữ
 Đĩa bay Trap nữ – Chung kết
 CN  28.10  08:00  50m Súng trường 3 tư thế nam
 12:30  50m Súng trường 3 tư thế nam – Chung kết
 08:00  25m Súng ngắn ổ quay nam
 08:00  Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội
 Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội – Chung kết
 T2  29.10  08:00  50m Súng trường 3 tư thế nữ
 12:30  50m Súng trường 3 tư thế nữ – Chung kết