NANJING, TRUNG QUỐC  
     16.08 – 24.08.2013
 -  Thành tích tuyển chọn
 -  Thành viên đội tuyển Bắn súng QG tham dự
 -  Tổng hợp danh sách bắn súng của giải
 -  Lịch và thành tích thi đấu
 -  Nhật ký đội tuyển Việt Nam
 TỔNG HỢP HUY CHƯƠNG ĐẠI HỘI
 TỔNG HỢP HUY CHƯƠNG BẮN SÚNG
 THỨ / NGÀY  GIỜ VN  NỘI DUNG THI ĐẤU  EVENT
 CN, 18.08.2013  08:00 – 08:50  10m Súng trường hơi nữ  10m Air rifle Women
 10:00 – 10:40  Chung kết 10m Súng trường hơi nữ  Final 10m Air rifle Women
 08:00 – 11:30  Skeet nam 1  Skeet Men 1
 08:00 – 11:30  Skeet nữ  Skeet Women
 13:00  Chung kết Skeet nữ  Final Skeet Women
 T2, 19.08.2013  08:00 – 09:15  10m Súng trường hơi nam  10m Air rifle Men
 08:00 – 11:30  Skeet nam 2  Skeet Men 2
 10:30 – 11:10  Chung kết 10m Súng trường hơi nam  Final 10m Air rifle Men
 11:00  Chung kết Skeet nam  Final Skeet Men
 T3, 20.08.2013  08:00 – 08:50  10m Súng ngắn hơi nữ  10m Air Pistol Women
 08:00 – 11:30  Trap nam 1  Trap Men 1
 08:00 – 11:30  Trap nữ  Trap Women
 10:00 – 10:40  Chung kết 10m Súng ngắn hơi nữ  Final 10m Air Pistol Women
 13:00  Chung kết Trap nữ  Final Trap Women
 T4, 21.08.2013  08:00 – 09:15  10m Súng ngắn hơi nam  10m Air Pistol Men
 08:00 – 10:00  Trap Nam 2  Trap Men 2
 10:30 – 11:10  Chung kết 10m Súng ngắn hơi nam  Final 10m Air Pistol Men
 11:00  Chung kết Trap Nam  Final Trap Men
 NỘI DUNG VĐV VN THAM DỰ
 Bùi Anh Tùng - 596,9 – 26/37  10m Súng trường hơi nam
 Võ Đình Kiệt – 584,4 – 33/37  10m Súng trường hơi nam
 Nguyễn Huyền Trang – 393,9 – 31/39  10m Súng trường hơi nữ
 Phùng Thị Lan Hương – 392,9 – 33/39  10m Súng trường hơi nữ
 Nguyễn Thị Quỳnh Nga – 358 – 23/33  10m Súng ngắn hơi nữ
 Phạm Thị Ngọc Châu – 347 – 31/33  10m Súng ngắn hơi nữ
 Trần Tuấn Anh – 545 – 23/33  10m Súng ngắn hơi nam
 Trần Công Hiếu – 525 – 32/33  10m Súng ngắn hơi nam