TỔNG HỢP HUY CHƯƠNG
SÚNG NGẮN Súng ngắn thể thao
Súng ngắn hơi nam 10m Air Pistol Men
Súng ngắn bắn chậm nam 50m Pistol Men
Súng ngắn bắn nhanh nam 25m Rapid Fire Pistol Men
Súng ngắn tiêu chuẩn nam 25m Standard Pistol Men
Súng ngắn Ổ quay nam 25m Center Fire Pistol Men
Súng ngắn thể thao
Súng ngắn hơi nữ 25m Pistol Women
SÚNG TRƯỜNG Súng trường bắn nằm nam 50m Rifle Prone Men
Súng trường hơi nam 10m Air Rifle Men
  Súng trường 3×40 nam 50m 3 Position Men
 
Súng trường bắn nằm nữ 50m Rifle Prone Women
  Súng trường hơi nữ 10m Air Rifle Women
  Súng trường 3×20 nữ 50m 3 Position Women
 
DI ĐỘNG Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam 10m Running Taget Men
  Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ 10m Running Taget Women