Nhật ký đội tuyển bắn súng Quốc gia
TỔNG HỢP HUY CHƯƠNG MEDAL
Tải về thành tích
THỨ NGÀY GIỜ VIE NỘI DUNG THI ĐẤU KOR TIME EVENT
Thứ 5 04.04.2013 07:30 – 08:45 50m Súng trường hơi nam 09:30 – 10:45 10m Air Rifle Men
07:30 – 08:45 10m Súng trường hơi nam (Kiểm tra) 09:30 – 10:45 10m Air Rifle Men (MQS)
09:00 – 10:30 50m Súng ngắn bắn chậm nam 11:00 – 12:30 50m Pistol Men
09:00 – 10:30 50m Súng ngắn bắn chậm nam (Kiểm tra) 11:00 – 12:30 50m Pistol Men (MQS)
  10:30 Chung kết 10m Súng trường hơi nam 12:30 Finals 10m Air Rifle Men 
12:30 Chung kết 50m Súng ngắn nam 14:30 Finals 50m Free Pistol Men
Thứ 6 05.04.2013 07:30 – 08:20 10m Súng trường hơi nữ 09:30 – 10:20 10m Air Rifle Women
07:30 – 08:20 10m Súng trường hơi nữ (Kiểm tra) 09:30 – 10:20 10m Air Rifle Women (MQS)
08:00 – 10:20 25m Súng ngắn thể thao nữ 10:00 – 12:10 25m Pistol  Women
08:00 – 10:20 25m Súng ngắn thể thao nữ (Kiểm tra) 10:00 – 12:10 25m Pistol Women (MQS)
10:00 Chung kết 10m Súng trường hơi nữ 12:00 Finals 10m Air Rifle Women
12:00 Chung kết 25m Súng ngắn thể thao nữ 14:00 Finals 25m Pistol  Women
Thứ 7 06.04.2013 07:30 – 08:45 10m Súng ngắn hơi nam 09:30 – 10:45 10m Air Pistol Men
09:00 – 09:50 50m Súng trường nằm nam 11:00 – 11:50 50m Rifle Prone Men
10:15 Chung kết 10m Súng ngắn hơi nam 12:45 Finals 10m Air Pistol Men
12:00 Chung kết 50m Súng trường nằm nam 14:00 Finals 50m Rifle Prone Men 
CN 07.04.2013 07:30 – 08:20 10m Súng ngắn hơi nữ 09:30 – 10:20 10m Air Pistol Women
07:30 – 08:20 10m Súng ngắn hơi nữ (Kiểm tra) 09:30 – 10:20 10m Air Pistol Women (MQS)
08:30 – 10:15 50m Súng trường 3×20 nữ 10:30 – 12:15 50m Rifle 3 Positions Women
08:30 – 10:15 50m Súng trường 3×20 nữ (Kiểm tra) 10:30 – 12:15 50m Rifle 3 Positions Wome (MQS)
10:00 Chung kết 10m Súng ngắn hơi nữ 12:00 Finals 10m Air Pistol Women
12:00 Chung kết 50m Súng trường 3×20 nữ 14:00 Finals 50m Rifle 3 Positions Women
Thứ 2 08.04.2013 07:30 – 10:40 25m Súng ngắn bắn nhanh nam 09:30 – 12:40 25m Rapid Fire Pistol Men
07:30 – 10:40 25m Súng ngắn bắn nhanh nam (Kiểm tra) 09:30 – 12:40 25m Rapid Fire Pistol Men (MQS)
12:30 Chung kết 25m Súng ngắn bắn nhanh nam 14:30 Finals 25m Rapid Fire Pistol Men 
Thứ 3 09.04.2013 07:30 – 10:15 50m Súng trường 3×40 nam 09:30 – 12:15 50m Rifle 3 Positions Men
07:30 – 10:15 50m Súng trường 3×40 nam (Kiểm tra) 09:30 – 12:15 50m Rifle 3 Positions Men (MQS)
12:00 Chung kết 50m  Súng trường 3×40 nam 14:00 Finals 50m Rifle 3 Positions Men