CHANGWON – HÀN QUỐC
02.04 – 09.04.2013
- Lịch và thành tích thi đấu
- TỔNG HỢP HUY CHƯƠNG
- Nội dung tham gia và thành tích thi đấu
NỘI DUNG THI ĐẤU NGÀY THỨ 6 (09.04.2013) ĐIỂM XH
* Súng trường 3×40 nam
- Phùng Lê Huyên – Thanh Hóa (Đội tuyển) 1.119 31/45
- Dương Anh Quân – Hà Nội (Đội tuyển) 1.116 34/45
- Hồ Thái Tâm – TP Hồ Chí Minh 1.077 45/45
NỘI DUNG THI ĐẤU NGÀY THỨ 5 (08.04.2013) ĐIỂM XH
* Súng ngắn bắn nhanh nam
- Kiều Thanh Tú – Hà Nội (Đội tuyển) 570 10/23
- Phan Xuân Chuyên – TP.HCM: 564 MQS
- Bùi Quang Nam – Hà Nội (Đội tuyển) 560 19/23
- Hà Minh Thành – Quân đội (Đội tuyển) 558 20/23
NỘI DUNG THI ĐẤU NGÀY THỨ 4 (07.04.2013) ĐIỂM XH
* Súng ngắn hơi 10m nữ
T.CHUẨN HẠNG
- Lê Thị Hoàng Ngọc – Quân đội (Đội tuyển)
383 04/40
- Nguyễn Thị Minh Châu – BCA (Đội tuyển) 376 24/40
- Đặng Lê Ngọc Mai – BCA (Đội tuyển) 366 36/40
- Triệu Thị Hoa Hồng – TP.HCM 374 MQS
- Nguyễn Thị Hồng Phương – TP.HCM 370 MQS
* Súng trường 3 x 20 nữ
- Nguyễn Thị Xuân – Hà Nội (Đội tuyển) 562 21/34
- Dương Thị Mỹ Phượng – TP.HCM 554 28/34
NỘI DUNG THI ĐẤU NGÀY THỨ 3 (06.04.2013) ĐIỂM XH
* Súng ngắn hơi 10m nam T.CHUẨN HẠNG
- Hoàng Xuân Vinh – Quân đội (Đội tuyển): HC vàng 583 01/44
- Hồ Thanh Hải – Quân đội (Đội tuyển) 573 23/44
- Đỗ Xuân Hùng – TP Hồ Chí Minh (Đội tuyển) 565 32/44
* Súng trường bắn nằm nam
- Dương Anh Quân – Hà Nội (Đội tuyển) 599,7 45/54
- Nguyễn Thành Đạt – Thanh Hóa (Đội tuyển 595,1 48/54
- Phùng Lê Huyên – Thanh Hóa (Đội tuyển) 589,9 50/54
NỘI DUNG THI ĐẤU NGÀY THỨ 2 (05.04.2013)
* Súng ngắn thể thao nữ 25m
- Đặng Lê Ngọc Mai – Bộ công an (Đội tuyển) 572 20/35
- Lê Thị Hoàng Ngọc – Quân đội (Đội tuyển) 571 22/35
- Nguyễn Thị Hồng Phương – tp Hồ Chí Minh 564 29/35
- Triệu Thị Hoa Hồng – tp Hồ Chí Minh 563 MQS
* Súng trường hơi nữ 10m
- Dương Thị Mỹ Phượng – tp Hồ Chí Minh 408,8 MQS
- Nguyễn Thị Xuân – Hà Nội (Đội tuyển) 406,1 31/42
- Nguyễn Thị Phương – Quân đội (Đội tuyển) 405 32/42
- Thẩm Thúy Hồng – Hà Nội (Đội tuyển) 400,6 39/42
NỘI DUNG THI ĐẤU NGÀY THỨ 1 (04.04.2013)
* Súng ngắn bắn chậm nam 50m
- Hoàng Xuân Vinh – Quân đội (Đội tuyển) 547 26/41
- Hồ Thanh Hải – Quân đội (Đội tuyển) 542 29/41
* Súng trường hơi nam 10m
- Phan Quang Vinh – tp Hồ Chí Minh 611,9 32/51
- Hồ Thái Tâm – tp Hồ Chí Minh 601,8 48/51
- BTC bố trí lịch ôtô 07 – 09.04.2013
Khách sạn – Trường bắn – Khách sạn
- Lịch tập luyện
- Đội tuyển xuất phát đợt 2 ngày 02.04.2013
- Đội tuyển xuất phát đợt 1 ngày 21.03.2013
- Hành trình và thành viên
- Danh sách súng
- Danh sách thành viên toàn đoàn
- Tổng hợp thành tích Bắn súng năm 2013
- Tổng hợp thành tích Đội tuyển Bắn súng QG 2013