TRUNG TÂM HL TT QG – HÀ NỘI. 10.10 – 19.10.2018
 Đăng ký sơ bộ  Điều lệ và lịch
 Số lượng thành viên tham dự  Thông báo thay đổi thời gian thi đấu
 Nhật ký giải  Lượt đấu
 Tổng hợp thành tích giải  Tổng hợp thành tích năm
 Kỷ lục QG mới 06  Kỷ lục Quốc gia cũ
 HUY CHƯƠNG  MEDAL

——————————————————————————————

 THỨ  NGÀY  GIỜ NỘI DUNG KLQG
 T4  10.10  08:00 Đón tiếp các đoàn
 08:00 Tập luyện các tuyến
 09:00 Họp trọng tài
 T5  11.10  08:00 Họp trọng tài
 09:00 Họp BTC – Trưởng đoàn
 09:00 Kiểm tra vũ khí, trang bị thi đấu
 T6  12.10 10:00 Khai mạc
14:00 50m Súng trường nằm nam    pdf
50m Súng trường nằm nam – Đồng đội    pdf
14:00 25m Súng ngắn thể thao nam    pdf
25m Súng ngắn thể thao nam – Đồng đội    pdf
 T7  13.10 09:00 10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ    pdf
10m S.trường hơi di động tiêu chuẩn nữ – Đồng đội    pdf
10m S.trường hơi di động tiêu chuẩn nữ – Chung kết    pdf
09:00 10m Súng ngắn hơi nữ    pdf
10m Súng ngắn hơi nữ – Đồng đội    pdf
14:00 10m Súng ngắn hơi nữ – Chung kết    pdf
09:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam    pdf
25m Súng ngắn bắn nhanh nam – Chung kết    pdf
09:00 50m Súng trường nằm nữ    pdf
50m Súng trường nằm nữ – Đồng đội    pdf
 CN  14.10 09:00 10m Súng trường hơi nam    pdf
10m Súng trường hơi nam – Đồng đội    pdf
10m Súng trường hơi nam – Chung kết    pdf
09:00 10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam    pdf
10m S.trường hơi di động tiêu chuẩn nam – Chung kết    pdf
09:00 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam    pdf
09:00 Đĩa bay Skeet nam / Chung kết    pdf
Đĩa bay Skeet nam – Đồng đội    pdf
09:00 Đĩa bay Skeet nữ / Chung kết    pdf
Đĩa bay Skeet – Đồng đội    pdf
T2  15.10 09:00 10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nữ    pdf
10m S.trường hơi di động hỗn hợp nữ – Đồng đội    pdf
09:00 10m Súng trường hơi nữ  QN  pdf
10m Súng trường hơi nữ – Đồng đội  VP  pdf
10m Súng trường hơi nữ – Chung kết    pdf
09:00 25m Súng ngắn Ổ quay nam    pdf
25m Súng ngắn Ổ quay nam – Đồng đội    pdf
09:00 50m Súng trường 3 tư thế nam    pdf
50m Súng trường 3 tư thế nam – Chung kết  HD  pdf
09:00 Đĩa bay Trap nam / Chung kết    pdf
Đĩa bay Trap nam – Đồng đội    pdf
09:00 Đĩa bay Trap nữ / Chung kết    pdf
Đĩa bay Trap nữ – Đồng đội    pdf
 
T3  16.10 09:00 10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nam    pdf
09:00 25m Súng ngắn thể thao nữ    pdf
25m Súng ngắn thể thao nữ – Đồng đội    pdf
25m Súng ngắn thể thao nữ – Chung kết CAND  pdf
09:00 50m Súng trường 3 tư thế nữ    pdf
50m Súng trường 3 tư thế nữ – Đồng đội    pdf
50m Súng trường 3 tư thế nữ – Chung kết    pdf
09:00 10m Súng ngắn hơi nam    pdf
10m Súng ngắn hơi nam- Đồng đội    pdf
10m Súng ngắn hơi nam – Chung kết    pdf
09:00 Đĩa bay Double Trap nam / Chung kết    pdf
Đĩa bay Double Trap nam – Đồng đội    pdf
09:00 Đĩa bay Double Trap nữ / Chung kết    pdf
Đĩa bay Double Trap nữ – Đồng đội    pdf
T4  17.10 09:00 50m Súng ngắn bắn chậm nam    pdf
50m Súng ngắn bắn chậm nam – Đồng đội    pdf
11:00 Bế mạc