10m Súng trường hơi nữ – Chung kết
15:00, 15.10.2018
Kỷ lục: 247.7 Phùng Thị Lan Hương – Vĩnh Phúc – Xuất sắc  QG -  2017
XH HỌ VÀ TÊN Đ.Vị   10 12 14 16 18 20 22 24 CỘNG
1 Phùng Thị Lan Hương Vĩnh Phúc 102.3 21.2 20.4 19.9 20.1 20.2 20.5 19.9 244.5 Vàng
102.3 10.6 9.7 9.6 10.5 9.9 10.2 10.0
10.6 10.7 10.3 9.6 10.3 10.3 9.9
2 Nguyễn Thị Thảo Quảng Ninh 99.5 20.4 20.9 20.6 19.8 20.6 20.1 21.0 242.9 Bạc
99.5 10.2 10.5 10.4 9.7 10.3 9.5 10.6
10.2 10.4 10.2 10.1 10.3 10.6 10.4
3 Nguyễn Thị Trang Hải Dương 99.7 19.8 20.5 20.7 20.7 20.2 20.1   221.7 Đồng
99.7 10.4 10.6 10.1 10.6 10.0 9.9
9.4 9.9 10.6 10.1 10.2 10.2
4 Nguyễn Phương Thảo Quân đội 99.7 21.0 21.0 20.2 19.9 19.7     201.5
99.7 10.8 10.7 9.9 9.7 9.9
10.2 10.3 10.3 10.2 9.8
5 Iwaki Ai TP HCM 100.2 20.8 18.9 21.2 18.2       179.3
100.2 10.4 9.1 10.5 9.3
10.4 9.8 10.7 8.9
6 Lương Thị Bạch Dương Hải Phòng 101.0 20.0 19.0 19.0         159.0
101.0 10.0 9.6 10.5
10.0 9.4 8.5
7 Nguyễn Thị Ngân Vĩnh Phúc 98.5 20.6 20.7           139.8
98.5 10.3 10.4
10.3 10.3
8 Bùi Thu Quảng Ninh 96.9 21.5             118.4
96.9 10.9
10.6