SỞ VĂN HOÁ VÀ THỂ THAO TP HỒ CHÍ MINH. 20.09 – 25.09.2018
 Đăng ký sơ bộ  Điều lệ và lịch
 Số lượng thành viên tham dự  Lịch
 Nhật ký giải  Lượt đấu
 Tổng hợp thành tích giải  Tổng hợp thành tích năm
 Kỷ lục QG mới – 02  Kỷ lục Quốc gia cũ
 HUY CHƯƠNG  MEDAL

——————————————————————————————

 THỨ  NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG KLQG
 T5  20.09  08:00  Đón tiếp các đoàn
 08:00  Tập luyện các tuyến
 09:00  Họp trọng tài
 T6  21.09  08:00  Họp trọng tài
 09:00  Họp BTC – Trưởng đoàn
 09:00  Kiểm tra vũ khí, trang bị thi đấu
 T7  22.09  08:00  50m Súng ngắn bắn chậm nam  pdf
 08:00  10m Súng trường hơi nữ    pdf
 16:00  Khai mạc
 CN  23.09  08:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ    pdf
 08:00  10m Súng ngắn hơi nữ    pdf
 08:00  50m Súng trường nằm nam  pdf
 11:00  25m Súng ngắn ổ quay nam  pdf
 T2  24.09  08:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam  pdf
 08:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam  pdf
 13:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam - Chung kết  pdf
 08:00  50m Súng trường nằm nữ  pdf
 08:00  10m Súng trường hơi nam  pdf
 13:00  10m Súng trường hơi nam - Chung kết  pdf
 10:00  10m Súng ngắn hơi nam  pdf
 15:00  10m Súng ngắn hơi nam - Chung kết  pdf
 14:00  25m Súng ngắn thể thao nam  pdf
 T3  25.09  08:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nữ  pdf
 08:00  25m Súng ngắn thể thao nữ    pdf
 14:00  25m Súng ngắn thể thao nữ - Chung kết  pdf
 08:00  50m Súng trường 3 tư thế nữ  pdf
 10:00  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam  pdf
 11:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nam  pdf
 13:00  50m Súng trường 3 tư thế nam  pdf
 18:00  Bế mạc