SỞ VĂN HOÁ VÀ THỂ THAO TP HỒ CHÍ MINH. 20.09 – 29.09.2018
 Đăng ký sơ bộ  Điều lệ và lịch
 Số lượng thành viên tham dự  Lượt đấu
 Nhật ký giải  THÔNG BÁO MỚI NHẤT
 Tổng hợp thành tích giải  Tổng hợp thành tích năm
 Kỷ lục QG mới  Kỷ lục Quốc gia cũ
 HUY CHƯƠNG  MEDAL

——————————————————————————————

 THỨ  NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG   KLQG
 T5  20.09  08:00  Đoán tiếp các đoàn
 08:00  Tập luyện các tuyến
 09:00  Họp trọng tài
 T6  21.09  08:00  Họp trọng tài
 09:00  Họp BTC – Trưởng đoàn
 09:00  Kiểm tra vũ khí, trang bị thi đấu
 T7  22.09  08:00  Khai mạc
 09:00  10m Súng trường hơi nữ
 09:00  50m Súng ngắn bắn chậm nam
 CN  23.09  09:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ
 09:00  10m Súng ngắn hơi nữ
 09:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam
 09:00  50m Súng trường nằm nam
 T2  24.09  09:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam
 09:00  10m Súng ngắn hơi nam
 09:00  50m Súng trường nằm nữ
 T3  25.09  09:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nữ
 09:00  10m Súng trường hơi nam
 09:00  25m Súng ngắn ổ quay nam
 09:00  Đĩa bay Skeet nam, nữ
 T4  26.09  09:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nam
 09:00  25m Súng ngắn thể thao nữ
 09:00  50m Súng trường 3 tư thế nữ
 T5  27.09  09:00  25m Súng ngắn thể thao nam
 09:00  50m Súng trường 3 tư thế nam
 09:00  Đĩa bay Trap nam, nữ
 T6  28.09  09:00  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam
 09:00  Đĩa bay Double Trap nam, nữ
 09:00  Tập – 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội nam nữ
 T7  29.09  09:00  Tập – 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội nam nữ
 14:00  Bế mạc