TRUNG TÂM HL TT QG – Hà Nội, 17.07 – 25.07.2018

 Đăng ký sơ bộ  Điều lệ và lịch
 Số lượng thành viên tham dự  THÔNG BÁO MỚI NHẤT
 Nhật ký
 Tổng hợp thành tích giải  Tổng hợp thành tích năm
 Kỷ lục trẻ quốc gia mới – 0   Kỷ lục cũ
 HUY CHƯƠNG  MEDAL

——————————————————————————————

 THỨ  NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG KLTQG  ↓
 T2  17.07  08:00  BTC đón tiếp các đoàn
 08:00  Tập luyện các tuyến
 09:00  Họp trọng tài
 T3  17.07  08:00  Tập luyện các tuyến
 09:00  Kiểm tra vũ khí, trang bị
 09:00  BTC họp với lãnh đội, trưởng đoàn
 T4  18.07  08:00  Khai mạc
 09:00  10m Súng trường hơi nam
 09:00  50m Súng ngắn bắn chậm nam
 T5  19.07  09:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ
 09:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam
 09:00  50m Súng trường nằm nữ
 T6  20.07  09:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam
 09:00  10m Súng ngắn hơi nam
 09:00  25m Súng ngắn thể thao nữ
 09:00  50m Súng trường nằm nam
 T7  21.07  09:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nữ
 09:00  10m Súng trường hơi nữ
 09:00  25m Súng ngắn ổ quay nam
 09:00  Đĩa bay Skeet nữ
 09:00  Đĩa bay Skeet nam
 CN  22.07  09:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nam
 09:00  10m Súng ngắn hơi nữ
 09:00  25m Súng ngắn thể thao nam
 09:00  50m Súng trường 3 tư thế nam
 T2  23.07  09:00  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam
 09:00  50m Súng trường 3 tư thế nữ
 09:00  Đĩa bay Trap nữ
 09:00  Đĩa bay Trap nam
 T3  24.07  09:00  Đĩa bay Double Trap nữ
 09:00  Đĩa bay Double Trap nam
 09:00  10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội
 T4  25.07  09:00  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội
 14:00  Bế mạc