TRUNG TÂM HL TT QG – Hà Nội, 18.07 – 25.07.2018

 Đăng ký sơ bộ  Điều lệ và lịch
 Số lượng thành viên tham dự  Lượt đấu
 Nhật ký  THÔNG BÁO MỚI NHẤT
 Tổng hợp thành tích giải  Tổng hợp thành tích năm
 Kỷ lục trẻ quốc gia mới – 10   Kỷ lục cũ
 HUY CHƯƠNG  MEDAL

——————————————————————————————

 THỨ  NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG KLTQG  ↓
 T2  16.07  08:00  BTC đón tiếp các đoàn
 08:00  Tập luyện các tuyến
 09:00  Họp trọng tài
 T3  17.07  08:00  Tập luyện các tuyến
 09:00  Kiểm tra vũ khí, trang bị
 09:00  BTC họp với lãnh đội, trưởng đoàn
 T4  18.07  08:00  Khai mạc
 09:00  10m Súng trường hơi nam HD.HN  pdf
 09:00  50m Súng ngắn bắn chậm nam    pdf
 T5  19.07  09:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ QĐ.HN  pdf
 09:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam    pdf
 09:00  50m Súng trường nằm nữ    pdf
 T6  20.07  09:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam HP   pdf
 09:00  10m Súng ngắn hơi nam    pdf
 09:00  25m Súng ngắn thể thao nữ HN   pdf
 09:00  50m Súng trường nằm nam    pdf
 T7  21.07  09:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nữ     pdf
 09:00  10m Súng trường hơi nữ 2 QĐ   pdf
 09:00  25m Súng ngắn ổ quay nam     pdf
 CN  22.07  09:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nam    pdf
 09:00  10m Súng ngắn hơi nữ HN.HCM  pdf
 09:00  25m Súng ngắn thể thao nam    pdf
 09:00  50m Súng trường 3 tư thế nam  pdf
 T2  23.07  09:00  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam    pdf
 09:00  50m Súng trường 3 tư thế nữ    pdf
 10:30  Bế mạc

——————————————————————————————

GHI CHÚ

Sau thi đấu, tập luyện theo danh sách của ngày thi đấu tiếp theo