DANH SÁCH VĐV WORLD SHOOTING CUP FINAL IN THAILAND
Từ 22/10 đến 28 tháng 10 năm 2012 22 OCT – 28 OCT 2012
TỔNG HỢP HUY CHƯƠNG MEDAL
NGÀY GiỜ VN NỘI DUNG CHUNG KẾT THA TIME EVENTS FINAL
23/10/2012 18:00 Khai mạc 18:00 Opening
24/10/2012 08:00 Súng trường nằm nam 11:00 08:00 50m Rifle prone Men 11:00
08:00 Súng ngắn thể thao nữ 13:00 08:00 25m Sport pistol Women 13:00
10:00 Súng ngắn bắn chậm nam 14:00 10:00 50m Free pistol Men 14:00
25/10/2012 08:00 Súng trường 3×20 nữ 12:00 08:00 50m rifle 3 positions Women 12:00
11:15 Súng trường 3×40 nam 16:00 11:15 50m rifle 3 positions Men 16:00
26/10/2012 08:00 Súng ngắn bắn nhanh nam 14:30 08:00 25m Rapid fire pistol Men 14:30
27/10/2012 08:00 Súng ngắn hơi nữ 11:00 08:00 10m Air pistol Women 11:00
08:00 Súng trường hơi nữ 12:00 08:00 10m Air Rifle Women 12:00
10:15 Súng ngắn hơi nam 13:45 10:15 10m Air pistol Men 13:45
10:15 Súng trường hơi nam 14:45 10:15 10m Air Rifle Men 14:45