Đội tuyển Việt Nam tham dự
 Nhật ký  Danh sách thi đấu
 Tổng hợp thành tích giải  Tổng hợp thành tích năm
 Kỷ lục QG mới  Kỷ lục Quốc gia cũ
 HUY CHƯƠNG  MEDAL

——————————————————————————————

THỨ NGÀY GIỜ NỘI DUNG KLQG.mới   ↓
 T3 23.04 08:00 10m Súng trường hơi nữ    pdf
10m Súng trường hơi nữ - MQS    pdf
10m Súng trường hơi nữ – Chung kết     pdf
08:00 50m Súng trường 3 tư thế nam – 1    pdf
50m Súng trường 3 tư thế nam – 2    pdf
50m Súng trường 3 tư thế nam - MQS    pdf
 T4 24.04 08:00 50m Súng trường 3 tư thế nam   pdf
50m Súng trường 3 tư thế nam – Chung kết     pdf

08:00 10m Súng ngắn hơi nữ    pdf
10m Súng ngắn hơi nữ - MQS    pdf
10m Súng ngắn hơi nữ – Chung kết     pdf
 T5 25.04 08:00 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội    pdf
10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội – Chung kết     pdf
12:00 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội    pdf
10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – Chung kết     pdf
 T6 26.04 08:00 10m Súng trường hơi nam    pdf
10m Súng trường hơi nam – MQS    pdf
10m Súng trường hơi nam – Chung kết     pdf
08:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam    pdf
25m Súng ngắn bắn nhanh nam – MQS    pdf
25m Súng ngắn bắn nhanh nam – Chung kết     pdf

 T7 27.04 08:00 10m Súng ngắn hơi nam    pdf
10m Súng ngắn hơi nam – MQS    pdf
10m Súng ngắn hơi nam – Chung kết     pdf
08:00 50m Súng trường 3 tư thế nữ – 1    pdf
50m Súng trường 3 tư thế nữ – 2    pdf
50m Súng trường 3 tư thế nữ – MQS    pdf
 CN 28.04 08:00 50m Súng trường 3 tư thế nữ     pdf
50m Súng trường 3 tư thế nữ – Chung kết     pdf
08:00 25m Súng ngắn thể thao nữ    pdf
25m Súng ngắn thể thao nữ – MQS    pdf
25m Súng ngắn thể thao nữ – Chung kết     pdf

——————————————————————————————

https://www.issf-sports.org