ENGLISH

Tổng hợp thành tích năm
Tổng hợp thành tích giải
Vô địch
Trẻ
Thiếu niên
Nhật ký giải
Nhật ký đội tuyển Việt Nam
HUY CHƯƠNG
THỨ NGÀY  GIỜ NỘI DUNG KL* Tải
T6 08.12  07:30 10m Súng trường hơi nam   pdf
 09:45 10m Súng trường hơi nữ   pdf
 10:00 10m Súng trường hơi nam – Chung kết   pdf
 11:35 10m Súng trường hơi nam trẻ   pdf
 11:45 10m Súng trường hơi nữ – Chung kết   pdf
 13:30 10m Súng trường hơi nam trẻ – Chung kết   pdf
T7 09.12  07:30 10m Súng trường hơi nữ trẻ   pdf
 09:20 10m Súng trường hơi nam thiếu niên   pdf
 10:00 10m Súng trường hơi nữ trẻ – Chung kết   pdf
 11:35 10m Súng trường hơi nữ thiếu niên   pdf
 11:45 10m Súng trường hơi nam thiếu niên – Chung kết   pdf
 13:30 10m Súng trường hơi nữ thiếu niên – Chung kết   pdf
CN 10.12  07:30 10m Súng ngắn hơi nam   pdf
 09:45 10m Súng ngắn hơi nữ   pdf
 10:00 10m Súng ngắn hơi nam – Chung kết   pdf
 11:35 10m Súng ngắn hơi nam trẻ   pdf
 11:45 10m Súng ngắn hơi nữ – Chung kết   pdf
 13:30 10m Súng ngắn hơi nam trẻ  - Chung kết   pdf
T2 11.12  07:30 10m Súng ngắn hơi nữ trẻ   pdf
   09:20 10m Súng ngắn hơi nam thanh niên   pdf
 10:00 10m Súng ngắn hơi nữ trẻ – Chung kết   pdf
 11:35 10m Súng ngắn hơi nữ thiếu niên   pdf
 11:45 10m Súng ngắn hơi nam thiếu niên – Chung kết   pdf
 13:35 10m Súng ngắn hơi nữ thiếu niên – Chung kết   pdf