BỘ CÔNG AN

1. Đặng Lê Ngọc Mai – Bộ công an – 358 – 37/37

2. Nguyễn Đình Thành – Bộ công an – 571 – 15/37

HÀ NỘI

3. Bùi Thúy Thu Thủy – Hà Nội – 378

4. Nguyễn Thị Xuân - Hà Nội – 405,7 – 29/38

5. Dương Thị Luyến - Hà Nội

HẢI DƯƠNG

6. Trần Quốc Cường – Hải Dương – 582 – 7/37

HẢI PHÒNG

7. Phạm Quang Huy – Hải Phòng

QUÂN ĐỘI

8. Hoàng Xuân Vinh – Quân đội – 575 – 9/37

9. Lê Thị Hoàng Ngọc - Quân đội – 370 – 24/37

10. Lê Thị Linh Chi - Quân đội – 380 – 7/37

11. Nguyễn Duy Hoàng - Quân đội  - 612,5 – 21/34

TP HCM

12. Nông Thị Bích Phượng – TP HCM – 366 – MQS

13. Phan Công Minh - TP HCM – 564 – MQS

14. Phan Xuân Chuyên - TP HCM – 555 – MQS

15. Dương Thị Mỹ Phượng - TP HCM - 408,3  - 25/38

16. Iwaki Ai - TP HCM – 415,6 – 5/45

17. Nguyễn Thị Hương - TP HCM – 363 – 18/23