CHANGWON, KOR – 20.04 – 30.04.2018

 Đội tuyển Việt nam tham dự  Điều lệ và lịch
 Tổng hợp thành tích giải  Tổng hợp thành tích năm
 Kỷ lục Quốc gia mới – 01  Kỷ lục Quốc gia cũ
 HUY CHƯƠNG  MEDAL

——————————————————————————————

THỨ NGÀY GIỜ NỘI DUNG  KL  Ký hiệu
CN 22.04 07:00 10m Súng trường hơi nam  pdf  AR60
11:00 10m Súng trường hơi nữ  CHN  pdf  AR60W
11:15 10m Súng trường hơi nam – Chung kết  RUS  pdf  AR60F
15:15 10m Súng trường hơi nữ – Chung kết  CHN  pdf  AR60WK
T2 23.04 07:00 25m Súng ngắn thể thao nữ  pdf  SP
08:00 Đĩa bay Trap nữ  SMR  pdf  TR125W
09:30 25m Súng ngắn thể thao nữ – Chung kết    pdf  SPF
10:00 10m Súng trường hỗn hợp đồng đội  RUS  pdf  ARMIX
11:45 10m S.trường hỗn hợp đồng đội – Chung kết    pdf  ARMIXF
14:15 Đĩa bay Trap nữ – Chung kết    pdf  TR125WF
T3 24.04 07:00 10m Súng ngắn hơi nam    pdf  AP60
07:00 Đĩa bay Trap nam    pdf  TR125
11:15 10m Súng ngắn hơi nam – Chung kết    pdf  AP60F
14:15 Đĩa bay Trap nam – Chung kết    pdf  TR125F
T4 25.04 06:30 50m Súng trường 3×40 nam – 1    pdf  FR3X40
07:00 10m Súng ngắn hơi nữ    pdf  AP60W
07:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam  KOR  pdf  RFP
07:00 Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội   KUW  pdf  TR125MIX
09:15 10m Súng ngắn hơi nữ – Chung kết    pdf  SP60WF
10:00 50m Súng trường 3×40 nam – 2    pdf  FR3X40
11:15 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – Chung kết    pdf  RFPF
14:30 Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội – Chung kết    pdf  TR125F
T5 26.04 06:30 50m Súng trường 3×40 nam    pdf  FR3X40
10:00 50m Súng trường 3×40 nữ – 1  CRO  pdf  R3X40
10:15 50m Súng trường 3×40 nam – Chung kết    pdf  FR3X40F
11:00 10m Súng ngắn hỗn hợp đồng đội  IND  pdf  APMIX
12:45 10m S.ngắn hỗn hợp đồng đội – Chung kết  CHN  pdf  APMIXF
  14:30 50m Súng trường 3×40 nữ – 2    pdf  R3X40
T6 27.04 07:00 50m Súng trường 3×40 nữ    pdf  R3X40
10:45 50m Súng trường 3×40 nữ – Chung kết    pdf  R3X40WF
T& 28.04 07:40 Đĩa bay Skeet nữ    pdf  SK125W
14:15 Đĩa bay Skeet nữ – Chung kết  USA  pdf  SK125WF
CN 29.04 06:30 Đĩa bay Skeet nam    pdf  SK125
14:30 Đĩa bay Skeet nam – Chung kết    pdf  SK125F