AL AIN, UAE  05.04 – 14.04.2019
 Đội tuyển Việt Nam không tham dự
 Nhật ký  Danh sách thi đấu
 Tổng hợp thành tích giải  Tổng hợp thành tích năm
 Kỷ lục QG mới  Kỷ lục Quốc gia cũ
 HUY CHƯƠNG  MEDAL

——————————————————————————————

THỨ NGÀY GIỜ  NỘI DUNG KLQG.mới   ↓
 -  Đội tuyển Việt Nam không tham dự
 -  Tổng hợp thành tích giải