Đoàn thể thao Việt Nam
 Đội tuyển Việt Nam tham dự
 Nhật ký
 Tổng hợp thành tích giải  Tổng hợp thành tích các năm
 HUY CHƯƠNG    MEDAL
  THỨ NGÀY GIỜ VN  NỘI DUNG    EVENT
 T7 06.06  —  10m Súng trường hơi nữ pdf  10m Air Rifle Women
 10m Súng trường hơi nữ – Chung kết pdf  10m Air Rifle Women’s Finals
 —  10m Súng trường hơi nam pdf  10m Air Rifle Men
 10m Súng trường hơi nam – Chung kết pdf  10m Air Rifle Men’s Finals
 CN 07.06  —  10m Súng ngắn hơi nữ pdf  10m Air Pistol Women
 10m Súng ngắn hơi nữ – Chung kết pdf  10m Air Pistol Women’s Finals
 —  10m Súng ngắn hơi nam pdf  10m Air Pistol Men
 10m S.ngắn hơi nam – Chung kết pdf  10m Air Pistol Men’s Finals
 T3 09.06  —  Skeet nam pdf  Skeet Men
 Skeet nam – Chung kết pdf  Skeet Men’s Finals
 —  50m Súng trường nằm nữ – 1 và 2 pdf  50m Rifle Prone Women Elimination 1 and 2
 T4 10.06  50m Súng trường nằm nữ pdf  50m Rifle Prone Women
 —  50m Súng trường nằm nam – 1 và 2 pdf  50m Rifle Prone Men Elimination 1 and 2
 50m Súng trường nằm nam pdf  50m Rifle Prone Men
 50m S.trường nằm nam – Chung kết pdf  50m Rifle Prone Men’s Finals
 T5 11.06  —  25m Súng ngắn thể thao nữ pdf  25m Sport Pistol Women
 25m S.ngắn thể thao nữ – Chung kết pdf  25m Sport Pistol Women’s Finals
 —  50m Súng ngắn bắn chậm nam pdf  50m Pistol Men
 50m S.ngắn bắn chậm nam – Chung kết pdf  50m Pistol Men’s Finals
 T6 12.06  —  50m Súng trường 3×20 nữ pdf  50m 3 Position Women
         50m S.trường 3×20 nữ – Chung kết pdf  50m 3 Position Women’s Finals
 —  Trap nam pdf  Trap Men
 Trap nam – Chung kết pdf   Trap Men’s Finals
 Tin tức SEA Games 28 – Singapore 2015